بنیاد مسکن ملی مسئول ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر

ساخت مسکن ملی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به بنیاد مسکن سپرده شد

تمام سازمان ها و ارگان های دولتی برای به سرانجام رسیدن طرح نهضت ملی مسکن وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند. در این میان معاون بنیاد مسکن خبر داد که مسئولیت جدیدی در حوزه ی نهضت ملی مسکن به این نهاد واگذار شده است. این مسئولیت در طی امضای یک تفاهم نامه با معاونت مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن به بنیاد واگذار شده است.

به گزارش پرشین سازه ، حمیدرضا سهرابی معاون بنیاد مسکن اطلاع داد که بر اساس تفاهم نامه ای سه جانبه میان بنیاد مسکن، معاونت مسکن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسکن، قرار شده است که ۰ تا ۱۰۰ عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهایی که جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر دارند، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت بگیرد.

این مقام مسئول بنیاد مسکن در ادامه چنین گفت: قبل از این، بنیاد مسکن باید منتظر می ماند تا زمین های مربوطه توسط سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی تامین شود و بعد از آن، در اختیار بنیاد قرار بگیرد. اما با توجه به تفاهم نامه ای که امضا شده است، شناسایی اراضی، الحاق، تفکیک، طراحی و آماده سازی این واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن انجام شود.

حمیدرضا سهرابی، معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: این تفاهم نامه باعث می شود که روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرهایی که زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند، سرعت بیشتری پیدا کند. همچنین سیاست های دولت برای اجرای واحدهای مسکونی در سطح، محقق خواهد شد.

طرح نهضت ملی مسکن که در راستای قانون جهش تولید مسکن اجرا شده است، از جمله طرح های انبوه سازی دولتی می باشد که قرار است کمبود مسکن در کشور را جبران کند. اما مشکلات و موانع زیادی بر سر راه این طرح وجود دارد که عملیات اجرایی آن را کُند کرده است.

دیدگاه ها غیرفعال است