ساخت و ساز در اراضی زراعی زیر ۵۰۰ متر

ساخت و ساز در باغات زیر 500 متر، تغییر خواهد کرد!

ساخت بنای مسکونی در باغات حواشی شهرها نیز با رکود جدی رو به رو است. اما باید اشاره کرد که رکود ساخت و ساز در باغات با رکود مسکن، تفاوت های اساسی و ریشه ای دارد. در واقع علت این رکود در این دو حوزه، کاملا متفاوت است.

در حال حاضر به نظر می آید که فرمول ساخت و ساز در باغ ها قرار است به طور کامل تغییر کند. چرا که وضعیت ساخت و ساز در باغات از سوی ارکان تصمیم گیری شهری مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش پرشین سازه ، در هفته ی گذشته، طرحی موسوم به پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش باغات به شورای عالی استان ها در پارلمان شهری تهران به تصویب رسیده است. این طرح که قید یک فوریت دارد، در جلسه روز پنجشنبه‌ ی شورای عالی استان ها نیز اعلام شد و اولین گام ها برای بررسی آن برداشته شده است.

گرچه هنوز هیچگونه نتیجه ای اعلام نشده و این طرح صرفا در حد ایده و پیشنهادی روی کاغذ است، اما در صورتی که این ماده ی مذکور با اصلاحیات و چکش کاری ها، بلاخره مصوب شود، احتمالا سرنوشت تمام باغ هایی که با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر در حاشیه ی شهرها ساخته شده اند، از لحاظ قواعد ساخت و ساز کاملا تغییر خواهد کرد.

این موضوع از آن جایی مطرح شده است که به گفته ی رئیس شورای شهر تهران، آقای مهدی چمران تا ابتدای سال گذشته، قانون در خصوص باغ هایی که زیر ۵۰۰ متر وسعت داشته اند، هیچگونه برنامه ای نداشته و عملا آن را باغ به حساب نمی آورده است.

گرچه حفظ باغ و زمین های سبز دغدغه ی تمام مسئولین بوده است، اما در مورد این که چنین فضاهایی اساسا باغ محسوب می شوند یا خیر، تصمیم گیری نشده بود. به همین دلیل است که شورای شهر به دنبال ارائه ی پیشنهادی برای اصلاح بخشی از آیین نامه ی مذکور به شورای عالی استان هاست.

از آن جایی که ریاست شورای عالی استان ها بر عهده ی نائب رئیس شورا شهر تهران است، موضوع به فوریت در اجلاس هفته ی گذشته ی این شورا مطرح شد.

پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها در خصوص این موضوع خاطرنشان کرد که به دلیل تصمیمات غلط قبلی در شورای شهر تهران، خیلی از مالکان این باغات به رغم علاقه به بهره برداری از زمین، برای دریافت مجوز ساخت و ساز پا پیش نمی گذارند. در طول یک ماه گذشته، حتی یک درخواست ساخت در باغات نیز واصل نشده است.

سروری این مشکل را به دلیل نبود رابطه منطقی میان باغ و مالک باغ می داند که در قانون نیز پیشبینی نشده است. شورای عالی استان ها تلاش می کند که به نحوی این رابطه ی منطقی را برقررا سازد تا از تخریب احتمالی باغات با انگیزه سودآوری بیشتر جلوگیری کند.

سروری در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: قطعا به تشخیص نوع باغ نیاز داریم و باید اصلاحیه ای در این زمینه داشته باشیم. به همین دلیل است که مقرر شد زمین هایی با مساحت زیر ۵۰۰ متر مربع مساحت، از بررسی در صحن علنی شورا خارج شوند تا بتوان فضایی برای اخذ مجوز ساخت فراهم کنیم. علاوه بر این به حفظ درختان این باغات نیز کمک کرده ایم. در این مصوبه قطعا باید به نحوی عمل کرد که هیچگونه قطع درختی نداشته باشیم و علاوه بر این، مالک زمین نیز از آن منتفع شود.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه افزود: در تلاش هستیم که با بررسی همه جانبه و علمی، علاوه بر گسترش باغات، به راه حلی منطقی جهت سودآور شدن این باغات برای باغداران و مالکان نیز برسیم. در این راستا، از تجربه های موجود نیز بهره مند خواهیم شد.

سروری تاکید کرد: در جلسات بعدی شورای عالی استان ها، در مورد مصوبه برج باغ ها یا خانه باغ ها نیز تصمیم گیری های لازم صورت می گیرد تا به طرحی جامع برسیم. اما در نهمین اجلاس این شورا، گام اول در خصوص این موضوع برداشته شد.

وی یکی از اصلی ترین چالش های موجود را فراز و فرودهایی دانست که در گذشته وجود داشت است. سروری ادامه داد: در گذشته برای باغ هایی که زیر ۵۰۰ متر مربع مساحت داشتند، مجوز ۱۵ متر سطح اشتغال ساخت داده میشد. به این ترتیب در چنین فضایی فقط میشد که یک اتاقک ساخت. البته لازم به ذکر است که این موضوع برای کل کشور شرایط یکسانی فراهم نمی کند. به همین دلیل باید ابعاد مختلف آن در تمامی شهرها بررسی شود.

به گفته ی مهدی سروری، قرار است که در جلسات بعدی شورای عالی استان ها در خصوص میزان سطح اشتغال باغات زیر ۵۰۰ متر مربع تصمیم گیری شود.

دیدگاه ها غیرفعال است