سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها

سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان چقدر شد

به گزارش پرشین سازه، در جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی میان سران سه قوه، موضوعات مختلف اقتصادی از جمله مدیریت نقدینگی و کنترل تورم بررسی شد و نظرات مختلفی ارائه گردید.

در طول این جلسه که شب گذشته صورت گرفت و به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار می شد، موضوع وضعیت بازار مسکن نیز بررسی گردید. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گزارشی ارائه کرد.

پس از اتمام گزارش وزارت راه و شهرسازی، سران سه قوه تایید کردند که باید سیاست های لازم جهت مدیریت حوزه‌ی مسکن صورت بگیرد و هرچه سریع تر اقدامات لازم اجرایی گردد. همزمان باید طرح دو فوریتی مطرح شده در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار بگیرد.
در همین راستا، مصوبه ای که پیش از این دولت تعیین نموده بود و تمام مالکین را وادار می کرد که سقف افزایش اجاره بها را در هر سال تا ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرستان نگه دارند، مورد تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و همچنین قوانین لازم جهت ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران سه قوه و اعضای شرکت کننده در این جلسه رسید.

در طول این جلسه، همچنین در مورد مدیریت نقدینگی و کاهش تورم نیز پیشنهاداتی از سوی کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که البته مقرر گردید بعد از بررسی های لازم و دقیق، تصمیم گیری در مورد این مسئله به جلسات آینده‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موکول شود.

وضعیت اجاره بها در تهران و شهرستان ها، به هیچ وجه مطلوب نیست و به خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار داده است. گزارش های میدانی از بازار معاملات اجاره خانه نشان می دهد که برخی از مالکین، برای تمدید قرارداد اجاره بها، تا نرخ ۱۰۰ درصد نیز اجاره را افزایش داده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است