بافت تاریخی شهر اصفهان را دریابید!

بافت تاریخی شهر اصفهان را دریابید!

رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان در چهل و پنجمین جلسه این شورا چنین گفت: شهر اصفهان دارای سرمایه های ملی و فراملی است و باید توجه ویژه ای به حفظ و نگهداری بافت تاریخی آن داشت. لذا از رئیس جمهور می خواهیم که توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

به گزارش پرشین سازه، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تشکر از خادمیاران رضوی که در دهه ی کرامت، چهارباغ اصفهان را امام رضایی کرده اند، چنین ادامه داد: امیدوار هستیم که چنین اتفاقاتی هم چنان ادامه پیدا کند. در ضمن از شهردار و مدیریت محترم مجموعه ی چهارباغ می خواهیم که امکان برگزاری این رویدادهای خدمتی را در فضای مناسب چهارباغ مهیا سازند تا به این ترتیب حال و هوای این فضا نیز تغییر کند.

او در ادامه رئیس جمهور را خطاب قرار داد و چنین گفت: بحث آب اصفهان موضوع مهمی است که تا زمانی که حل نشده، امکان ندارد که کار دیگری به درستی انجام شود. رئیس جمهور محترم توجه خاصی به این موضوع داشته باشند.

وی همچنین ادامه داد: البته موضوع ابنیه و بافت تاریخی اصفهان نیز بسیار مهم است. سرمایه های این شهر تاریخی صرفا به مردم اصفهان تعلق ندارد که هزینه های مراقبت و نگهداری از آن صرفا بر عهده ی شهرداری باشد. سرمایه های اصفهان ملی و حتی فراملی است و باید به صورت ویژه ای مراقبت و نگهداری شوند.

دیدگاه ها غیرفعال است