قیمت اجاره برای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران چقدر است؟

قیمت اجاره برای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران چقدر است؟

در حالیکه متوسط قیمتی برای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان رسیده است، خبرها حاکی از این است که قیمت اجاره برای هر متر مربع نیز به ۱۲۶ هزار تومان رسیده است.

به گزارش پرشین سازه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در طی یک گزارش به نوسانات قیمتی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین اجاره خانه از سال ۱۳۷۰ تا اردیبهشت امسال اشاره کرد. اعداد و ارقامی که در طول این گزارش اعلام شد، حاکی از تورمی افسار گسیخته در طول این ۳۰ سال بود.

این اعداد و ارقام بر اساس مرکز آمار ایران به دست آمده و تحلیل شده اند.

در ابتدا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اعلام قیمت خرید و فروش در واحدهای مسکونی تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ پرداخت و بر اساس داده ها، قیمت روز بازار چنین است:

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان

در سال ۱۴۰۰، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان

در سال ۱۳۹۹، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان

در سال ۱۳۹۸، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

در سال ۱۳۹۷، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان

د رسال ۱۳۹۶، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان

و برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۰ به ترتیب، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۴ میلیون و ۳۷۲، ۴ میلیون و ۱۴۱، ۴ میلیون و ۱۷۶، ۳ میلیون و ۹۵۴، ۲ میلیون ۹۶۴ و در نهایت ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان بوده است.

این ارقام در دهه ۸۰ تفاوت چشمگیری با دهه ۹۰ داشته اند و هر چه به اوایل دهه ۸۰ نزدیک تر میشویم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، پایین تر آمده است. مثلا در سال ۱۳۸۹، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بوده است. این در حالیست که پنج سال قبل تر و در سال ۱۳۸۵، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حدود معادل ۸۳۱ هزار تومان بوده است.

هر چه به عقب برمیگردیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی کمتر هم میشود. به نحوی که در سال ۱۳۸۰، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، معادل ۳۱۹ هزار تومان بوده است.

در طول این گزارش، آمارهایی از متوسط اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی در تهران نیز ارائه شد که برگرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

بر این اساس، قیمت متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۶ و ۹۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰ تومان بوده است.

همچنین در ۵ سال اول دهه ۹۰ نیز قیمت اجاره بها به ازای هر متر مربع در تهران این گونه بوده است:

در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان

در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان

در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان

در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان

در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان

در سال ۱۳۹۰، معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان!

همچنین بر اساس این گزارش، میزان تورم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۷ درصد اعلام شده است. این مقدار تورم در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۱.۵ درصد بوده است.

دیدگاه ها غیرفعال است