شرایط واگذاری زمین ۹۹ ساله روستایی

شرایط واگذاری زمین 99 ساله روستایی

دولت تصمیم دارد که با ارائه زمین های ۹۹ ساله در روستا، کشاورزان و روستاییان را به ماندگاری در روستاهای خود ترغیب کند. اما به نظر می آید که این طرح، به جای اینکه منجر به ایجاد زمین های کشاورزی و افزایش تولیدات بشود، ممکن است طمع برخی از ملاکان و سودجویان را برانگیزاند تا زمین رایگان دریافت کنند.

به گزارش پرشین سازه ، این طرح توسط دولت اجرایی می شود تا مهاجرت معکوس به روستاها صورت بگیرد و علاوه بر این، زنجیره تامین غذای کشور قطع نشود. اما به نظر نمی آید که چنین اقدامی چندان موثر واقع شود و احتمال ورود سودجویان به این طرح بیشتر است.

ماجرای زمین ۹۹ ساله روستایی

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد که طرح واگذاری زمین روستایی در قالب قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی به متقاضیان سکونت در روستاها واگذار می شود.
بر اساس گفته های محمد جودی، برای سال جاری برنامه ریزی شده که ۵۰۰ هزار قطعه زمین مسکونی و قابل ساخت در روستاهای کشور به متقاضیان واگذار شود. سال آینده نیز به همین تعداد، قطعه زمین آماده خواهد شد.
این زمین ها به شکل ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرند تا بتوانند مسکن سازی کنند. دقت داشته باشید که برای دریافت این اراضی نیز باید شرایط لازم را دارا باشید.

اصلی ترین شرط دریافت این زمین ها، این است که متقاضیان باید در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند و پس از احراز شرایط، اعلام تمایل به دریافت زمین روستایی کنند.
محمد جودی تاکید کرد که به زودی، امکانی بای متقاضیان این زمین ها فراهم می شود که بتوانند از طریق سامانه نهضت ملی مسکن اقدام کنند و در فهرست زمین دولتی روستایی قرار بگیرند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد که دو شرط نیز از شروط متقاضیان طرح واگذاری زمین روستایی حذف شده است. حالا به نظر می آید که شرط سابقه مالکیت فرد متقاضی و همسر وی حذف شده است. همچنین دیگر لازم نیست که سکونت بومی در روستای مزبور داشته باشند.

با حذف این دو شرط، فرصت بهتری برای متقاضیان زمین روستایی فراهم می شود تا در این طرح ثبت نام کنند.
پیش از این، حتی سابقه مالکیت نیز از فاکتورهای حذف متقاضی از طرح مزبور بود. حالا حتی اگر در سال های اخیر، متقاضی این زمین های روستایی دارای ملکی بوده است اما هم اکنون هیچ زمین یا ملک دیگری به نام خود یا همسرش نیست، می تواند از مزیت های زمین روستایی با اجاره ۹۹ ساله بهره ببرد.

همچنین حتی شرط سکونت در روستای مورد نظر نیز برداشته است. بنابراین تمام کسانی که می خواهند مهاجرت معکوس به روستا داشته باشند نیز می توانند تقاضای خود را ثبت کنند. البته دقت داشته باشید که روستای مزبور باید به شهر محل سکونت آنها نزدیک باشد.
در ضمن فرم “ج” این متقاضیان نیز باید سبز باشد. به این معنی که در سال های اخیر از امکاناتی مثل مسکن مهر دولتی یا اراضی متعلق به دولت استفاده نکرده باشند.
این اراضی به شکل ۹۹ ساله به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود. همچنین برای ساخت مسکن روی این زمین ها نیز تسهیلات ارزان قیمتی در نظر گرفته شده و متقاضیان می توانند با دریافت این وام ها، مسکن خود را نیز بسازند. بنابراین به نظر می آید که از هر نظر، شرایط ایده آلی برای متقاضیان زمین روستایی ۹۹ ساله فراهم شده است.

یکی از این وام ها، ۳۵۰ میلیون تومان است و برای ساخت مسکن روستایی پرداخت می شود. نرخ سود آن نیز ۵ درصد است. متقاضیان ساخت مسکن روی زمین روستایی می توانند از وام نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند که مبلغ کلی آن ۵۵۰ میلیون تومان است اما به هر حال نرخ سود بیشتری در قیاس با وام مسکن روستایی دارد. سود این تسهیلات گرچه از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده اما به هرحال، هنوز هم برای بخش زیادی از مردم سنگین است.
به همین دلیل است که خیلی از متقاضیان مسکن ترجیح می دهند که به سراغ وام ۳۵۰ میلیون تومانی بروند. اما مشکل اصلی اینجاست که حفره های موجود در این طرح اجازه نمی دهد که این زمین ها در نهایت به دست متقاضیان واقعی برسد.
چه کسی تضمین می دهد که با وجود نظارت دقیق دولت بر تحویل این زمین ها به متقاضیان واقعی، اهداف اصلی این طرح برآورده می شود؟ چه کسی می گوید که این طرح در نهایت به تامین زنجیره غذا و افزایش تولیدات کشاورزی منجر می شود؟ واقعیت اینجاست که گرچه دولت سیزدهم سیاست درستی در این راستا اتخاذ کرده اما حفره های بزرگی را نادیده گرفته است.

دیدگاه ها غیرفعال است