بسته تشویقی شهرسازانه برای احیای بافت فرسوده در راه است

بسته تشویقی شهرسازانه برای احیای بافت فرسوده در راه است

این روزها، خبر ساختمان های غیرایمن و ناپایدار بسیار داغ شده است و مسئولین، نسبت به آن حساسیت زیادی پیدا کرده اند.

در همین رابطه، معاون وزیر راه و شهرسازی به موضوع بافت های فرسوده شهری و احیای آن ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با انبوهی از ساختمان های لرزان در سطح شهر مواجه هستیم. حدود ۲.۶ میلیون واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که باید فکری به حالشان شود.

محمد آئینی در ادامه چنین گفت: از این تعداد، حدود ۲۱۰ هزار ساختمان ناپایدار احیاء شده است که در آنها، ۶۷۰ هزار واحد مسکونی بوده اند.

آئینی بر این مسئله تاکید کرد که اولویت اصلی در این طرح، مردم هستند و گفت: هدف اصلی ما این است که مردم و بخش خصوصی را نیز به این عرصه وارد کنیم. در این مورد، دولت نیز کمک های ویژه ای خواهد کرد تا مردمی سازی این جریان در مدت زمان کوتاهی، عملی شود.

وی در ادامه تاکید کرد که هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی نوسازی محله ای است و افزود: این هدف، در قالب یک طرح جامع حمایتی و در هماهنگی میان وزارت راه و ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران پیگیری می شود.

محمد آئینی در ادامه به موضوع پروانه های ساختمانی اشاره کرد و گفت که برای نوسازی این بافت ها، حداقل ۵۰ درصد تخفیف پروانه های ساختمانی و تراکم ساخته در نظر گرفته اند که باید به مردم اعطا شود. وی تاکید کرد: این تخفیفات بر عهده ی شهرداری است و اگر در یک جایی، شهرداری این تخفیف ها را قائل نشد، مردم به شرکت بازآفرینی شهری ایران گزارش این تخلفات را بدهند.

در حال حاضر متوسط زمان انتظار برای صدور پروانه ی ساختمانی ۶ ماه است که در برخی موارد به ۸ ماه نیز می رسد. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه ی سخنان خود گفت: یکی از اصلی ترین الزامات این بخش، آن است که به سمت صدور پروانه های الکترونیکی برود. اگر با تمام این احوالات، پیمانکار و سرمایه گذار ۶ ماه هم در انتظار صدور پروانه بماند؛ عملا آن ها را فراری خواهیم داد.

وی همچنین در خصوص حمایت های دولت از نوسازی بافت فرسوده ی شهری نیز سخن گفت و خاطرنشان ساخت: در این راستا، دولت پرداخت وام ودیعه مسکن با بازپرداخت ۶۰ ماهه و سود ۴ درصد را در پیش گرفته است. به همین خاطر می توان از این وام نیز جهت نوسازی بافت فرسوده استفاده کرد.

آئینی افزود: متقاضیان همچنین می توانند از وام نهضت ملی مسکن نیز برای نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند. این وام در شهر تهران معادل ۴۵۰ میلیون تومان و در کلان شهرها ۴۰۰ میلیون تومان است. مبلغ وام نهضت ملی مسکن در شهرهای دیگر ۳۰۰ میلیون می باشد.

وی همچنین به برنامه ای اشاره کرد که جهت افزایش وام مربوطه در حال پیگیری است و ادامه داد: نگاه کلیه مسئولین وزارت راه و شهرسازی و به خصوص جناب وزیر این است که توجه ویژه ای به احیای بافت فرسوده صورت بگیرد.

محمد آئینی در ادامه از یک بسته تشویقی شهرسازانه نام برد و گفت: این بسته در آینده ای نزدیک، تصویب خواهد شد که شامل مشوق های مختلف شهرسازی است. پیشبینی می شود که این بسته با استقبال سازندگان مواجه شود. مثلا یکی از مصوبات این بسته تشویقی این است که به سازندگان درب اضافه می دهیم تا دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند. این طرح خیلی زود، می تواند بافت فرسوده را احیاء کند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که محمد آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر نوسازی بافت فرسوده تاکید کرده بود و گفته بود که این احیاء، منجر به این خواهد شد که از توسعه ی بی رویه ی شهرها جلوگیری شود. وی گفته بود: با حمایت ویژه ی وزیر، به دنبال تصویب یک طرح تشویقی جامع برای احیاء بافت فرسوده هستیم که در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه می شود و به این ترتیب کار تولید مسکن را با سرعت بیشتری دنبال می کند.

وی همچنین از آمادگی کامل شرکت بازآفرینی شهری برای نوسازی بافت فرسوده سخن گفته بود: جهت تکمیل این بسته تشویقی، شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ دوم بهمن سال ۱۴۰۰، تصویب کرده بود که شرکت بازآفرینی شهری، معاونت شهرسازی و سازمان شهرداری، به کمک همدیگر این طرح و بسته تشویقی را تدوین کنند و به این ترتیب شرایطی مناسب، برای احیای بافت فرسوده به وجود بیاورند..

دیدگاه ها غیرفعال است