بانک مسکن با قدرت به پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ادامه می دهد

بانک مسکن، با قدرت به پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ادامه می دهد

هر بار که حادثه ای در کشور رخ می دهد، بحث بافت فرسوده دوباره داغ می شود. در مواجه با پدیده های طبیعی، اولین جایی که دچار آسیب می شود همین بافت های فرسوده شهری و روستایی است. به همین دلیل است که اقدامات زیادی در راستای بهبود وضعیت این بافت صورت گرفته است.

به گزارش پرشین سازه ، مدیر عامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه باید روند صدور پروانه های ساختمانی تسریع پیدا کند چنین گفت: بانک مسکن تامین مالی و حمایت از نوسازی بافت فرسوده را با قدرت کامل ادامه خواهد داد.

یکی از اصلی ترین متولیان حمایت از نوسازی بافت فرسوده، مدیرعامل بانک مسکن است که در طول جلسه ی مشترکی که با سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران داشت، به این موضوع اشاره کرده و درخواست توسعه همکاری برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده ی شهری داشت.

محمود شایان، مدیر عامل بانک مسکن ضمن تاکید بر حمایت بانک مسکن از نوسازی بافت فرسوده شهری، چنین گفت: بانک مسکن ضمن پیگیری کامل طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در چارچوب دستورات رئیس جمهور، به دیگر وظایفی که بر عهده دارد نیز عمل کرده و تلاش دارد که تامین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری را هم با جدیت دنبال کند.

مدیر عامل بانک مسکن به موضوع صدور پروانه های ساخت نیز اشاره کرد و تاکید نمود که به جبران عقب ماندگی های گذشته، باید روند صدور پروانه ساخت توسط شهرداری افزایش سرعت پیدا کند. وی افزود: خوشبختانه، دولت مردمی سیزدهم، با اجرای همزمان چند طرح مختلف در حوزه ی تولید مسکن به این نکته توجه ویژه ای دارد.

وی تاکید کرد که بانک مسکن، در راستای نوسازی بافت های فرسوده ی شهری از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه ی این جلسه، سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران نیز از تعهد شهرداری برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهادی قرارگاه تامین مسکن تا سال آینده خبر داد.

بیشتر بخوانید : اخبار وام مسکن

مهدی هدایت، در ادامه ی سخنان خود ابراز کرد که با مشارکت بانک مسکن، روند پرداخت وام نوسازی به متقاضیان در چارچوب قوانین بانکی تسهیل شود و ساخت و ساز مسکن در این بافت فرسوده ی شهری رونق پیدا کند. به این ترتیب شاهد ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین این مناطق خواهیم بود.

بافت فرسوده، بخش های زیادی از شهر تهران را در بر گرفته است که نیازمند رسیدگی فوری و عاجل می باشند و درست مانند یک بمب ساعتی، هر لحظه آماده ی انفجار هستند. با کوچک ترین بلا و حادثه ای، احتمالا فاجعه بار شدن این بافت فرسوده وجود دارد.

دیدگاه ها غیرفعال است