معضل بافت فرسوده و نا به سامان شهری حل خواهد شد

معضل بافت فرسوده و نا به سامان شهری حل خواهد شد

معضل بافت های فرسوده ی شهری، مشکلی است که چندین دهه است بحث‌هایی جدی راه انداخته است. دولت های پیشین در تلاش بوده اند که با راه اندازی ساز و کارهای مختلف این مشکل را برطرف کنند.

به گزارش پرشین سازه ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و همچنین معاون وزارت راه و شهرسازی، در مورد این بافت های فرسوده چنین گفت: موضوع بافت های نا به سامان شهری، مشکلات زیادی درست کرده است و در این میان سهم خانه های نا ایمن و ناپایدار از این بافت فرسوده، خیلی بالاست. ۱۰۶ درصد از بناهایی که در این بافت فرسوده موجود هستند، واحدهای مسکونی می باشند.

محمد آئینی چنین ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری، کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی زیادی در محلات هدف دارد که کاملا مشهود است و قرار شده تا پایان امسال، سرانه این خدمات به اندازه ی متوسط میزان خدمات در سایر بافت های شهرها برسد. منظور از خدمات زیربنایی و روبنایی نیز شامل بهسازی معابر، ساخت مدارس و بیمارستان ها، نوسازی واحدهای مسکونی، بهبود شبکه فاضلاب و در نهایت توانمندسازی ساکنین این بخش ها، از راه اشتغال است. قرار بر این شده که هر یک از این موارد را در قالب اقدام مشترک با دستگاه ها و سازمان های ذیربط پیگیری کنیم.

آئینی، رئیس شرکت بازآفرینی شهری در مورد کارویژه ستاد ملی بازآفرینی به ۴ محور اشاره کرد و گفت: اولین محور از این کارویژه، جلب مشارکت دستگاه های ذیربط برای اجرای نوسازی بافت های ناپایدار است. دومین محور به موضوع جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری دستگاه های مختلف در بافت های ناپایدار شهری برمی گردد تا به این ترتیب، این دستگاه ها به همگرایی برسد. در مورد استان های دیگری نیز محوریت این همگرایی با استانداران خواهد بود.

سومین محور از این کارویژه شرکت بازآفرینی شهری، دست یافتن به نوعی وحدت رویه ی مناسب در جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، تاریخی و حاشیه ای شهر است. چهارمین محور نیز به موضوع هم افزایی منابع و اعتبارات دستگاه های مختلف، جهت دست یافتن به برنامه های طراحی شده از طرف هر دستگاه، در جهت نوسازی بافت های ناپایدار شهری، اشاره دارد. درست است که این اعتبارات و منابعی که در دستگاه های حوزه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، زیاد نیست اما در صورتی که این اعتبارات هم راستا شوند، می توانند گامی جدی در رفع مشکلات بافت های نا به سامان شهری باشند.

آئینی در ادامه به نقش مهم شهرداری ها در نوسازی بافت های فرسوده و نا به سامان شهری اشاره کرد و افزود: در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری، تصمیم بر آن شد که شهرداری ها و دهیاری های کل کشور، بودجه شهرداری ها را جهت تخصیص به نوسازی بافت فرسوده، برنامه ریزی و ابلاغ کنند.

همچنین وی در ادامه چنین گفت: سازمان هایی مثل وزارت نیرو، وظیفه دارند که انشعابات قبلی را حفظ کنند و از طرف دیگر، برای ارائه انشعابات جدید نیز هزینه ی مازادی دریافت ننمایند. این مورد زیاد پیش می آید که یک کوچه در بافت فرسوده، عریض می شود اما تیر چراغ برق سر جای خودش باقی می ماند و وسط کوچه دیده می شود.

آئینی در این میان، به مزیت بزرگ بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: این بافت های فرسوده در صورت نوسازی، احتیاجی به انشعابات جدید دستگاه های وزارت نیرو ندارند. البته از این وزارتخانه انتظار می رود که انشعابات برق واحدهای مسکونی بازسازی یا تجمیع شده ی بافت فرسوده را، خارج از نوبت به انبوه سازان واگذار کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، در انتهای سخنان خود اشاره کرد که بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن قرار است در بافت فرسوده اجرا و ساخته شوند.

دیدگاه ها غیرفعال است