چهار شهر جدید در مراحل ثبت شرکت

چهار شهر جدید در مراحل ثبت شرکت

ساخت مسکن یکی از اصلی ترین اولویت های دولت سیزدهم بوده است. در این میان وظیفه ی ساخت این واحدهای مسکونی بر عهده ی ارگان ها و سازمان های مختلفی نهاده شده است. شرکت عمران شهرهای جدید نیز بخشی از این پروژه های ساختمانی را در پیش گرفته! در جدیدترین خبرها چنین به نظر می رسد که ساخت چهار شهر جدید در مراحل اجرایی قرار گرفته است.

به گزارش پرشین سازه ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خبر از ثبت شرکت شهرهای جدید مهرگان، گلمان، تابناک و چاه مبارک داد و اعلام کرد که ثبت شرکت مربوط به این چهار شهر جدید وارد مراحل عملیاتی شده است.

علیرضا جعفری تاکید کرد که ساخت شهرک ها و شهرهای جدید بخشی از سیاست های دولت سیزدهم بوده است و تمام سازمان های وابسته در تلاش برای اجرای این سیاست ها هستند. بیش از ۷۷ نقطه برای ساخت شهرک و شهر جدید شناسایی شده و ساخت این شهرک ها، در دستور کار قرار گرفته است.

بیش از دو سال است که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، ثبت نام خود را انجام داده و حتی برخی از آن ها، آورده های خود را نیز واریز کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد بالای ثبت نامی ها، خاطرنشان ساخت که به جهت تامین زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی متقاضیان، شرکت عمران شهرهای جدید، تمهیدات مختلفی به کار گرفته است.

جعفری در بخشی از سخنان خود گفت:

شرکت عمران شهرهای جدید در کنار ساخت مسکن و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، در حال تامین زمین برای ساخت شهرهای جدید هم هست. به همین دلیل ساخت چهار شهر در دستور کار گرفته است. به زودی شرکت مربوط به شهرهای گلمان، چاه مبارک، تابناک و مهرگان ثبت شده و اجرای پروژه ی شهرسازی آن ها در دستور کار قرار بگیرد.

وی خاطرنشان ساخت که در کنار اجرایی شدن مراحل ثبت شرکت این شهرها، در تلاش هستیم تا مجریان شهرهای جدید مزبور مستقر شوند.

ساخت شهرهای جدید در دوره های مدیریت قبلی شهری نیز پیگیری شده است. در طرح مسکن مهر، چندین شهر جدید از جمله پردیس و پرند ساخته شد. با وجود گذشت چندین سال از ساخت این شهرها، هنوز هم با مشکل خدمات روبنایی رو به رو هستند. به نظر می آید که در طرح های جدید شهرسازی نیز، توجه ویژه ای به بحث مهم خدمات روبنایی نشده است.

بنابراین ساخت شهرهای جدید، همواره با چالش های زیادی رو به رو بوده که بیشترشان به موضوع خدمات مربوط می شود. به خاطر عدم وجود خدمات روبنایی، معضلات اجتماعی نیز در شهرهای جدید افزایش پیدا کرده است.

هفتاد و هفت شهرک و شهر جدید ساخته می شود؟!

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید عنوان کرد که بیش از ۷۷ نقطه در سراسر کشور شناسایی شده اند تا در آن ها شهرک ها و شهرهای جدید ساخته شود. این بخشی از سیاست های دولت سیزدهم در حوزه ی مسکن حساب می شوند. برخی از این شهرها، در فازهای اجرایی خود قرار دارند.

علیرضا جعفری تاکید کرد که تمام تلاش دولت بر این است که در ساخت این شهرک ها، آخرین استانداردهای شهرسازی رعایت شود تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

یکی از اصلی ترین نقاطی که دولت سیزدهم برای ساخت مسکن در نظر گرفته است، شهرهای نوار ساحلی جنوب کشور است. علیرضا جعفری از تلاش همکاران استانی خود در چهار استان جنوبی کشور تقدیر و تشکر کرد و خاطرنشان ساخت که اخذ مجوزهای سکونتگاهی این شهرک ها در کمتر از ۳ ماه دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد که اقدامات صورت گرفته نشان می دهد که عزم جدی برای ساخت شهرها و شهرک های جدید وجود دارد. تمام تلاش دولت و مسئولان بر این است تا در اسرع وقت بتوانند مجوزهای لازم را از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دریافت کنند و بتوانند وارد فاز اجرایی ساخت شهرها و شهرک های مسکونی شوند.

وی در انتهای سخنان خود تاکید کرد که در حال حاضر، مراحل شناسایی و مکان یابی شهرها و شهرک های جدید در حال پیگیری است. همچنین موضوعات دیگری مانند میزان مهاجرپذیری و کیفیت زندگی در شهرهای جدید، در دست بررسی می باشد.

به نظر می آید که مسئولان دولت سیزدهم، در تلاش هستند که از تجارب گذشته در خصوص ساخت شهرهای جدید درس بگیرند و کیفیت بهتری را لحاظ نمایند. اما مهم تر از تمام این مسائل، بحث خدمات شهری است که بیش از هر چیزی دیگر برای ساکنان یک شهر، اهمیت دارد.

دیدگاه ها غیرفعال است