واکنش بانکها در خصوص تملیک واحدهای خالی

واکنش بانکها در خصوص تملیک واحدهای خالی

خبرهای مربوط به مالکیت بانک های سپه، ملت و مسکن بر ۳۰ هزار مسکن خالی، واکنش های زیادی را در پی داشت. بسیاری از افراد به نقش بانک مسکن در تولید خانه اشاره می کنند و می گویند که مالکیت بر این تعداد مسکن خالی با وظیفه ی اصلی این بانک مغایرت دارد.
حالا وزارت اقتصاد، اطلاعیه ای در خصوص این موضوع منتشر کرده و به خبر مالکیت املاک مسکونی خالی توسط این سه بانک، واکنش نشان داده است.

بانک ملت

بر اساس اطلاعاتی که از بانک ملت به دست آمده، این بانک صرفا دارای ۷۲۶ ملک است که ۶۱۵ تا از این املاک، متصرف دارند و ۱۱۱ ملک بدون متصرف می باشند و خالی به حساب می آیند.

بانک ملت، مالک قهری بیشتر این املاک است. در واقع این املاک به دلیل اجرای وثیقه ی تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ملت، به دست آمده اند. هیچ یک از املاک مورد نظر، توسط بانک و به قصد سوداگری یا مداخله در بازار، خریداری نشده اند.

در ضمن، روند فروش و تملیک این املاک به شکل مستمر ادامه دارد. به دلیل عدم ایفای بدهی بعضی از بدهی توسط افراد، بانک چاره ی دیگری به جز تملیک وثایق ندارد و باید مطالبات خود را تسویه کند.

بانک ملت تاکید کرده است که املاک مورد نظر، حتی آن هایی که در حال حاضر متصرف دارند، هر دو هفته یک بار به مزایده ی عمومی گذاشته می شوند.

بانک سپه

بانک سپه نیز اعلام کرده است که ۲۶۵۸ ملک با کاربری مسکونی دارد که از این میان، ۱۴۶۷ ملک مازاد است. ۱۱۹۰ ملک نیز ملک غیرمازاد است. از این میان، حدود ۳۱۹ واحد مسکونی خالی از سکنه است.

بانک سپه در تلاش است که بعضی از این املاک را که به بانک و دیگر موسسه های ادغامی وابسته به نیروهای مسلح، تعلق دارند را به بازار عرضه کند. در واقع هدف اصلی برگزاری مجمع بانک این است که تکلیف این واحدها روشن شده و از طریق مزایده به فروش برسد.

بخش دیگری از این واحدهای مسکونی هم، تملیکی هستند و از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان به دست آمده اند. به این معنی که مشتریان بانک سپه، نتوانسته اند تسهیلات خود را بازپرداخت نمایند و بانک نیز ناچار به تملیک وثایق ملکی آن ها شده است.

در خصوص این املاک هم باید گفته شود که بانک بعد از تکمیل فرآیند تملیک، تصمیم دارد که این واحدها را از طریق مزایده به فروش برساند.

برخی دیگر از واحدهای خالی مربوط به بانک سپه، طبقات و واحدهای بالایی شعب بانک سپه است که معمولا به همراه ملک شعبه و در سال های قبل خریداری شده است. دلیل اصلی عدم تفکیک این واحدها از شعبه، معمولا مسائل امنیتی، حفاظتی یا قوانین مربوط به مراجع ذیربطی مثل پلیس و شهرداری بوده است.

همچنین برخی از مامورین و بازرسان بانک به هنگام ماموریت در این واحدها سکونت داشته اند که به همین دلیل، نمی توان گفت که واحد مسکونی محسوب می شوند.

بانک مسکن

بانک مسکن اطلاع داده است که کل واحدهای مسکونی این بانک، ۷۳۵ واحد است. از این میان، ۱۲۴ واحد دارای سند مستقل و مجزا هستند. ۶۱۱ واحد دیگر هم بخش از طبقات بالایی شعب بانکی در کل کشور می باشند و بیشتر مواقع توسط مامورین و همکاران غیربومی منتقل شده به آن شهر، استفاده می شوند و چندان مسکونی به حساب نمی آیند.

بازرسان و حسابرسان بانک مسکن از این واحدها استفاده می کنند و امکان انتقال آن ها به غیر وجود ندارد. در نتیجه، اعلام می کنیم که بانک مسکن، واحد مسکونی خالی از سکنه ندارد.

بر اساس اعلامیه ی وزارت اقتصاد، به نظر می رسد که هر سه بانک، توجیهاتی برای داشتن واحدهای خالی دارند و از نظر خود، واحدهایشان جزو واحدهای مسکونی خالی حساب نمی شود.

سوال این جاست که عرضه ی این واحدها به بازار چقدر می تواند تغییر ایجاد کند؟ اخبار مربوط به تملیک ۳۰ هزار واحد خالی توسط این بانک ها، صحت دارد؟ چرا که به نظر می آید اعداد اعلام شده از سوی این بانک ها اصلا به ۵ هزار واحد هم نمی رسد.

اصلی ترین مشکلی که برای قانون مالیات بر خانه های خالی وجود دارد، موضوع عدم شناسایی درست این خانه هاست. با توجه به اعلامیه ی این بانک ها، به نظر می رسد که حتی در خصوص شناسایی واحدهای خالی بانک ها نیز اشتباهاتی صورت گرفته است.

دیدگاه ها غیرفعال است