وام میلیاردی برای خانه اولی ها با نرخ سود حمایتی!

وام میلیاردی برای خانه اولی ها با نرخ سود حمایتی!

طرح مجلس برای نجات خانه اولی ها از چنگال گرانی مسکن!


بر اساس آخرین راه حلی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده، بانک ها باید از حالت انفعال خارج شده و بیش از ۶۰ درصد هزینه های خرید مسکن را در قالب وام مسکن به خانه اولی ها عرضه کنند. این تنها راهکاری است که می تواند این متقاضیان را به بازار برگرداند.

به گزارش پرشین سازه ، گروه کارشناسی مجلس در گزارش مکتوبی که به مجلس ارائه کرده، پرداخت وام میلیاردی به خانه اولی ها را پیشنهاد کرده است. در کنار این پیشنهاد، به وضعیت بحرانی اجاره نشینان نیز اشاره کرده و تبعات افزایش اجاره بها و صعود قیمت ها را به سیاستگذاران مسکن یادآور شده است.

بر اساس طرح گروه کارشناسی مجلس که به نام طرح تقویت قدرت خرید خانه اولی ها مطرح شده، قرار است وام میلیاردی در اختیار خانه اولی ها قرار بگیرد. پیش از این نیز، شبکه بانکی پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود. بانک ها گفته بودند که باید وام مشارکتی با قدرت پوشش دهی ۴۰ درصد بهای یک آپارتمان مسکونی به خریداران اشتراکی عرضه شود. به این ترتیب، اقساط این وام نیز به صورت مشترک پرداخت می شود و فشار چندانی به متقاضیان وارد نخواهد شد.
حالا که نسخه دوم تقویت قدرت خرید خانه اولی ها در مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده، تاکید بر پوشش دهی ۶۰ درصدی وام مسکن است. بر اساس پیشنهاد این مرکز، بانک ها باید به ۵۰ هزار متقاضی خرید مسکن، وام داده و نرخ سود حمایتی ارائه کنند.

در طی دو سال گذشته، سیاستگذار و مجریان دولتی تمام تلاش خود را بر ساخت مسکن دولتی و واگذاری زمین های ۹۹ ساله خارج از شهر گذاشتند و اصلاً تصور دقیقی نسبت به حال و روز مستاجران و خانه اولی ها نداشتند. تمام اقدامات دولت در حال انجام شده که اساساً خانه اولی ها قدرت خرید کافی ندارند و نمی توانند از عهده خرید همین خانه های دولتی هم بیایند. حتی پرداخت اقساط وام مسکن نیز برای خیلی از مستاجران سنگین و غیرممکن است.
طرحی که شبکه بانکی ارائه کرده بود، تلاش داشت که با استطاعت پذیر کردن اقساط ماهیانه وام میلیاردی، به تقویت قدرت خرید خانه اولی ها کمک کند. بر اساس پیشنهاد شبکه بانکی، خریداران مشارکتی می توانستند وام میلیاردی دریافت کرده و اقساط آن را به صورت شراکتی پرداخت کنند.

این طرح با دو هدف افزایش قدرت پوشش دهی وام مسکن و استطاعت پذیر کردن اقساط ماهیانه وام مزبور مطرح گردید. البته که این پیشنهاد با مشکلات زیادی همراه بود و نقص های زیادی در رابطه با آن وجود داشت.
به همین دلیل، مرکز پژوهش های مجلس دست به کار شده و طرح دیگری در ارتباط با تقویت قدرت خرید خانه اولی ها مطرح کرده است. بر اساس این طرح، قرار شده که شبکه بانکی به ۵۰ هزار متقاضی مسکن، وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی و قدرت پوشش ۶۰ درصدی بهای آپارتمان ارائه کند. محل تامین اعتبار این وام ها نیز، صندوق ملی مسکن خواهد بود.
از آن جایی که متوسط قیمت مسکن در اواخر سال ۱۴۰۲ به نزدیکی متری ۸۰ میلیون تومان رسید، منظور از پوشش ۶۰ درصدی، پرداخت وامی معادل ۱ میلیارد تومان است. بر اساس تجربه، در مواقعی که چنین وام هایی پرداخت می شود، استقبال زیادی از آن صورت نمی گیرد چرا که قدرت پرداخت اقساط وام از عهده ی خانه اولی ها خارج است. به عبارت دیگر اگر نرخ سود وام مزبور زیر ۱۰ درصد نباشد، اساساً قدرت بازپرداخت آن ها وجود ندارد.

بیشتر متقاضیان این واحدها، زوج های جوان خانه اولی هستند و پرداخت ۵۰ هزار فقره وام مسکن با پوشش دهی ۶۰ درصدی و نرخ سود حمایتی حتما از عهده و توان دولت و شبکه بانکی برمی آید. بیشتر این متقاضیان به خانه های ۵۰ الی ۶۰ متری راضی هستند و به همین دلیل، می توان برای خرید مسکن به آن ها کمک کرد.
وقتی که مرکز پژوهش های مجلس از ۵۰ هزار فقره وام صحبت می کند، در واقع یک دهم تعداد تشکیل خانواده های هر سال را در نظر می گیرد. سالانه، ۵۰۰ هزار خانوار جدید از طریق ازدواج به جمعیت کشور افزوده می شود. بنابراین پیشنهاد مزبور، فقط یک دهم خانوارهای جدید را پوشش می دهد.
البته لازم به ذکر است که تامین منابع این وام ها، منوط به آن است که بخشی از منابع هشت هزار میلیارد تومانی که از محل بودجه ۱۴۰۳ در قالب یارانه بخش مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد، به اجرای این طرح پیشنهاد مرکز پژوهش ها اختصاص پیدا کند. در غیر این صورت، خانه اولی ها همچنان باید به دردسرهای اجاره نشینی خود ادامه دهند.
بر اساس گزارش مزبور، در طی سال های گذشته، حمایت بانکی چندانی از نوسازی بافت فرسوده صورت نگرفته است. این در حالیست که بخش مهمی از ساخت و ساز مسکن در همین بافت فرسوده انجام می شود و پتانسیل بالایی برای تولید مسکن دارد. حتی در بودجه سالب ۱۴۰۳ نیز، تسهیلاتی بانکی خاصی برای این بخش در نظر گرفته نشده است. توصیه می شود که به جای ساخت مسکن خارج از شهر و روی زمین های خام و فاقد خدمات، تمرکز را روی نوسازی واحدها گذاشت.

News summary in English

Loans for the first home with a supportive interest rate!

In an attempt to revive the housing market for first-time homebuyers, the Research Center of the Majlis (Iranian Parliament) has proposed a bold plan to provide subsidized mortgages covering up to 60% of the property’s cost. This initiative aims to address the escalating housing prices and the financial struggles of aspiring homeowners.

The proposed plan, titled “Strengthening the Purchasing Power of First-Time Homebuyers,” calls for banks to disburse housing loans to 50,000 eligible applicants. These loans would feature subsidized interest rates and a coverage of 60% of the apartment’s value, significantly reducing the upfront financial burden on homebuyers.

The Research Center’s proposal comes in response to the growing concerns regarding the plight of renters and first-time homebuyers, who have been severely impacted by the surge in rental prices and property values. The Center acknowledges that previous government policies focused on constructing public housing and allocating land outside city limits failed to address the immediate needs of these groups.

Recognizing the limitations of previous initiatives, the Center emphasizes the importance of empowering first-time homebuyers through accessible financing options. The proposed scheme aims to alleviate the financial strain associated with purchasing a home, enabling more individuals to achieve their dream of homeownership.

The Center highlights the potential of utilizing funds allocated to the National Housing Fund, including a portion of the 8 trillion tomans earmarked for housing subsidies in the 2024 budget. By redirecting these resources towards the proposed mortgage plan, the Center believes it can effectively support a substantial number of first-time homebuyers.

دیدگاه ها غیرفعال است