مسکن تهران به طور میانگین، متری ۵۵ میلیون تومان

مسکن تهران به طور میانگین، متری 55 میلیون تومان شد!

گرچه پیش بینی ها حاکی از این بود که در دی ماه نیز قطعا شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود، اما با انتشار گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تحولات بازار مسکن در دی ماه سال جاری، خیلی از کارشناسان شگفت زده شدند.

به گزارش پرشین سازه ، قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۵۵ میلیون تومان شده است. شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی پایتخت در دی ماه امسال، به عدد ۱۹۱.۴ رسیده که در قیاس با ماه پیش، ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

به طور کلی تورم ماهانه ی دی در سال جاری، نسبت به ماه قبلی که ۴.۱ درصد بوده است، افزایش داشته و به ۵.۷ درصد رسیده است.

زمانی که از تورم نقطه به نقطه صحبت می کنیم، منظور شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. در دی ماه امسال، تورم نقطه به نقطه مسکن تهران نیز به ۶۶ درصد رسیده است. این عدد در آذرماه سال ۱۴۰۱، ۵۲.۱ درصد بوده است. در نتیجه می توان گفت که رشد ۱۳.۹ درصدی داشته است.

همچنین منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال که به ماه جاری منتهی می شود در قیاس با شاخص دوره ی مشابه در سال قبل است.

در نتیجه می توان گفت که نرخ تورم سالانه ی دی ماه به ۴۰.۶ درصد رسیده که در قیاس با ماه قبل که ۳۷.۱ درصد بوده است، ۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده!

قیمت آپارتمان در تهران و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در دی ماه سال جاری به ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسیده است. البته این عدد مربوط به متوسط وزنی آپارتمان های مسکونی است. متوسط حسابی آن ها نیز به عدد ۵۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان رسیده است.

در این میان منطقه ۱ تهران باز هم گران ترین محله ی پایتخت شناخته شد که متوسط وزنی قیمت آن ۱۱۱ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان است. منطقه ۱۸ نیز ارزان ترین محله ی تهران است که با متوسط وزنی قیمت ۲۷ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان، کمترین قیمت را در میان مناطق ۲۲ گانه ی شهر تهران داشته است.

این اعداد و ارقام به خوبی مشخص می کند که وضعیت مسکن در کشور چقدر بحرانی است. به خصوص با توجه به اینکه می توان بازار مسکن تهران را الگویی از دیگر شهرهای کشور نیز به حساب آورد.

دیدگاه ها غیرفعال است