سازندگان باید تصویر روشنی از آینده بازار مسکن داشته باشند

سازندگان باید تصویر روشنی از آینده بازار مسکن داشته باشند

بازار مسکن روزهای رکوردی را پشت سر می گذارد. سوال این جاست که زمان خروج از این رکود، چه زمانی مشخص می شود؟

به گزارش پرشین سازه ، در طی چهار سال اخیر، هر زمانی که سازندگان مسکن قدرت پیش بینی بازار را از دست داده اند، دچار گرانی مسکن شده ایم. اما با وجود مذاکرات برجامی، آرامش و ثبات بازارهای موازی و دیگر شاخص های موجود، می توان تعیین کرد که وضعیت بازار چگونه خواهد بود؟

بارها اعلام شد که رویدادهای خارج از صنعت ساختمان و مسکن، بیشتر از رویدادهای درونی این صنعت روی قیمت ها اثرگذار است. حالا که صحبت از برجام و توافق می شود، فعالیت های ساختمانی نیز رونق نسبی پیدا کرده است.

به طور کلی، سازندگان برای اینکه بتوانند وضعیت ساخت و ساز را بهبود دهند و این بازار رونق بیشتری پیدا کند، به تحقق دو پیش شرط اساسی احتیاج دارند.

اول از هر چیز باید سازندگان بتوانند بازار را پیش بینی کنند. به این معنی که قدرت خرید متقاضیان مسکن قابل پیش بینی باشد. همچنین مولفه های خارجی اثرگذار روی قیمت ها، در شرایط نرمالی باشد. مثلا همین زمزمه هایی که در خصوص توافق شنیده می شود، می تواند اثر خوبی روی بازار داشته باشد.

در طی ۴۷ ماه اخیر، سازندگان نتوانسته اند بازار مسکن را پیش بینی کنند و انتظارات کوتاه مدت آن ها برآورده نشده است. در نتیجه، برای بهبود شرایط بازار مسکن، این دو مولفه و تحقق آن ها اهمیت زیادی دارد.

بررسی ها و گزارش های موجود از روند فعالیت سازندگان در طی ۴ سال اخیر، نشان می دهد که متغیرهای بیرونی وضعیت بهترین پیدا کرده اند. به این معنی که رویکرد و پیش بینی سازندگان از وضعیت بازار درست بوده است.

هر سازنده ای که دست به ساخت و ساز می زند، باید بتواند وضعیت بازار را در ماه ها و سال های آتی پیش بینی کند. در غیر این صورت، پروژه های جدید خود را آغاز نمی کند.

هر زمانی که سازندگان توانسته اند وضعتیت برجام و ثبات ناشی از آن را بهتر پیش بینی کنند، فعالیت های ساختمانی نیز در شرایط رونق قرار گرفته است.

بنابراین می توان گفت که دوربین سازنده های ساختمانی، زمانی بهتر عمل می کند که وضعیت ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی برای آن ها شفاف تر و واضح تر باشد. به این ترتیب می توانند تصمیمات درستی در راستای سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان سازی داشته باشند.

برای اینکه مشخص شود چه موقع بازار مسکن از رکود خارج می شود، باید اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی این صنعت را در طی ۴۷ ماه گذشته به خوبی بررسی کرد.

در طی این مدت، مهم ترین عامل اثرگذاری روی وضعیت بازار مسکن، خبرهای برجامی بوده است. هر زمان که اخبار مربوط به توافقات اعلام می شد، وضعیت مسکن و معاملات آن نیز تا حدی بهبود پیدا می کرد.

در طی این چهار سال، دو رئیس جمهور آمریکا با دو رویکرد متفاوت، موضوع برجام را پیش برده اند. رویکرد هر یک از آن ها، اثرات متفاوتی روی فراز و فرودهای دلار، ملک و …گذاشت. سرمایه گذاران ملکی نیز به تبعیت از این وضعیت، رفتارهای خود را تغییر می دهند.

در طی این ۴ سال، بازار مسکن تحولات زیادی را به خود دید. از خروج ترامپ از برجام گرفته تا مذاکراتی که دوباره از سر گرفته شد و نوسان های دلار که وضعیت بازار ملک را بدتر کرد.

از سوی دیگر، تورم نهاده های ساختمانی نیز رفتار سازندگان را جهت دهی کرد و بسیاری از آنان ترجیح دادند که بازار را ترک کنند. حتی خیلی از آن ها، واحدهای ساخته شده را عرضه نمی کردند چرا که فاکتور وضوح بازار، برایشان محقق نشده بود. هیچ سازنده ای نمی دانست که در طی روزهای آتی، قرار است چه سرنوشتی برای بازار ملک و مسکن رقم بخورد. به همین دلیل، ترجیحشان بر این بود که واحدهای خود را به بازار عرضه نکنند.

در دی ماه سال ۱۳۹۹ که جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، شاخص مربوط به انتظار سازندگان از آینده ی کوتاه مدت فعالیت های ساختمانی روی عدد ۶۷ قرار گرفت. این وضعیت بهبود در بهمن ماه نیز ادامه پیدا کرد و نشان داد که رویکرد سازندگان به بازار، مثبت است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای بهبود عرضه ی مسکن و ساختمان، سازندگان باید بتوانند تصویر روشنی از آینده ی کوتاه مدت فعالیت های ساختمانی داشته باشند.

دیدگاه ها غیرفعال است