تقسیم تهران به دو استان: شروط تفکیک استان تهران

تقسیم تهران به دو استان: شروط تفکیک استان تهران

شروط تفکیک استان تهران به دو استان چیست؟!


مدت هاست که در رده های بالای مسئولیت، اعلام می شود که برای مدریت بهتر تهران باید این استان را به بخش های مختلف تجزیه کرد. حالا استاندار تهران، شرط هایی برای تجزیه استان تهران به دو استان تهران غربی و شرقی اعلام کرده است و به زمزمه هایی که در خصوص این موضوع وجود دارد، رسمیت بخشیده است.

به گزارش پرشین سازه ، استاندار تهران تاکید کرد که برای تجزیه استان تهران باید تمام جوانب و مولفه های مهم به خوبی مورد مطالعه قرار بگیرد.

علیرضا فخاری تاکید کرد که هدف از انجام چنین کاری، افزایش آسایش و رفاه مردم است و در صورتیکه این اقدام منجر به دردسر مردم شود، نباید انجام گیرد. علاوه بر این، تقسیمان استانی باید به گونه ای باشد که تعادلی در تامین نیازمندی ها و مطالبات مردم ایجاد کند.
به طور کلی، قرار است بخشی از شهرستان های موجود در شرق و غرب استان تهران، مشمول این طرح شوند. مثلا در غرب استان، قرار است غرب شهریار، پرند، بهارستان، ملارد مشمول این طرح باشند. در شرق تهران نیز شهرهایی مثل ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک مشمول طرح جداسازی خواهد شد.
هدف اصلی طرح مزبور، تسهیل مدیریت این استان و آسایش ساکنان آن است. استاندار تهران، تاکید کرد که در تقسیم استان، شرایط جمعیتی روز مدنظر قرار خواهد گرفت. مطالعات مربوط به طرح مزبور مدت هاست که شروع شده و به همین دلیل، باید مسئله جمعیت را به روز نگه داشت و با شرایط روز سنجید.

بر اساس سرشماری هوایی که در گذشته انجام شده، در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر سکونت دارند. در جنوب شرقی استان نیز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد. به همین دلیل باید از لحاظ گسترش جمعیت، جوانب مختلفی را در نظر گرفت.
یکی از اصلی ترین چالش هایی که بر سر راه تجزیه استان تهران وجود دارد، تقسیم و تفکیک زیرساخت هاست. طبیعتا این زیرساخت ها به شکل مساوی در سطح استان پراکنده نشده اند. بنابراین تفکیک تهران به دو بخش شرقی و غربی باید با نگاهی به این موضوع صورت بگیرد.
فخاری تاکید کرد که باید منطقی اصولی بر تفکیک استان از لحاظ مباحث اقلیمی و جمعیتی حاکم باشد. همچنین ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تامین زیرساخت ها نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی بر لزوم تکمیل مطالعات تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که باید مشخص شود که مردم هر یک از دو استان، تا چه حد قرار است خدمات دریافت کنند. از قرار معلوم، ترکیب بندی جمعیتی در بخش هایی از استان تهران تجانس دارد اما در برخی دیگر از بخش های استان، ممکن است ناهمگونی هایی وجود داشته باشد. برای تعیین این شاخصه، مولفه های اجتماعی، فرهنگی و زبانی مورد بررسی قرار گرفته است.
طبیعتا کسانی که در بخش غربی استان تهران ساکن هستند و بیشترشان به یک گویش مشخص صحبت می کنند، کاندیدای مناسب تری برای سکونت در آن منطقه هستند و احتمالاً همزیستی بهتری خواهند داشت.

استاندار تهران، علیرضا فخاری در انتهای سخنان خود خاطرنشان ساخت که تقسیم بندی مزبور، باید قابلیت دسترسی داشته باشد. درست است که تقسیم بندی مدیریتی اصلی ترین هدف اجرای این طرح می باشد، اما به هرحال باید از همه لحاظ بررسی کرد و اطمینان حاصل نمود که چنین طرحی امکان اجرا دارد یا خیر!
وی تاکید کرد که اگر شروط مزبور محقق شود، می توان این طرح را با موفقیت اجرا کرد. در غیر این صورت، احتمالاً دردسرهای جدیدی برای مسئولین و مردم ایجاد خواهد شد.
تهران شهر بسیار بزرگی است که مدت هاست دچار سرریز جمعیت شده است. این فشار جمعیتی منجر به پدید آمدن شهرهای ریز و درشت در اطراف پایتخت شده که طبیعتاً مشکلات خاص خود را به همراه دارند. به همین دلیل است که تقسیم بندی آن به دو استان مجزا، مدت هاست که تحت بررسی می باشد و خیلی از مسئولین استانی امیدوارند که با چنین اقدامی، بتوانند وضعیت مدیریت شهر را بهبود دهند.
از سوی دیگر، با تقسیم بندی دقیق و درست استان، می توان منابع بیشتری در اختیار ساکنان هر دو استان قرار داد. البته تمام این موضوعات به شرطی خواهد بود که این تفکیک به درستی انجام شود و مشکلی از این بابت رخ ندهد.
در حال حاضر، گفته می شود که شهر تهران بالغ بر ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد. علاوه بر این بخش زیادی از جمعیت استان در شهرهای اقماری ساکن شده اند. بنابراین لزوم مدیریت جداگانه بر این استان، بیشتر از گذشته حس می شود.

نکات قابل توجه
  • استاندار تهران تاکید کرد که برای تجزیه استان تهران باید تمام جوانب و مولفه های مهم به خوبی مورد مطالعه قرار بگیرد.
  • هدف از تجزیه استان تهران، تسهیل مدیریت این استان و آسایش ساکنان آن است.
  • در تقسیم استان، شرایط جمعیتی روز مدنظر قرار خواهد گرفت.
  • یکی از اصلی ترین چالش هایی که بر سر راه تجزیه استان تهران وجود دارد، تقسیم و تفکیک زیرساخت هاست.
  • باید منطقی اصولی بر تفکیک استان از لحاظ مباحث اقلیمی و جمعیتی حاکم باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است