تعداد واحدهای طرح نهضت ملی، بیشتر از متقاضیان

تعداد واحدهای طرح نهضت ملی، بیشتر از متقاضیان است

با آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در سرتاسر کشور، خیلی از متقاضیان در صف تایید می باشند. در حال حاضر برای متقاضیان شهر پرند و هشتگرد، حدود ۴۷ هزار نفر تایید و واجد شرایط شده اند. این در حالیست که حدود ۵۵ هزار واحد تعریف شده است. با بررسی این اعداد و ارقام می توان به این نتیجه رسید که تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت اختصاص داده شده است. به نظر می آید که این واحدهای اضافه در مراحل بعدی به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.

به گزارش پرشین سازه ، از میان ۲ میلیون واحد مسکونی که تا الان باید وارد مراحل اجرایی می شد، تنها ۲۰۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن به اجرا رسیده اند. همین اواخر بود که بسته ی ۱۰۰ هزار واحدی دوم در شهرهای جدید آغاز به عملیات کرد.

بر اساس گفته های مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، تا اینجای کار حدود ۳۶۷ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ثبت نام کرده اند و از این میان نیز ۴۷ هزار نفر تایید شده اند. البته همان طور که اشاره کردیم بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تعریف شده است که بیشتر از تعداد متقاضیان می باشد. در واقع بیش از ۸ هزار واحد مسکونی مازاد وجود دارد که احتمالا در مراحل بعد به متقاضیان واجد شرایط تعلق می گیرد.

علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده است که در شهر جدید هشتگرد، حدود ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و متقاضی دریافت مسکن بوده اند. از میان این تعداد متقاضی، ۲۲ هزار و ۲۸۰ نفر به تایید نهایی رسیده اند. البته لازم به ذکر است که برای ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی، واحد مسکونی تعریف شده است.

متقاضیان شهر پرند نیز ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر بوده اند که از این میان، تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر به تایید نهایی رسیده اند. برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر در شهر پرند، واحد مسکونی تعریف شده است.

فروش اقساطی بیش از ۳۰ هزار واحد مسکن مهر!

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، آقای جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد چنین توضیح داد: کل واحدهای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد بوده است که از این میان، ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد در تعهد شرکت بوده اند و دارای متقاضی می باشند. حدود ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد نیز به صورت اقساطی فروش رفته است.

در حال حاضر، شهر جدید هشتگرد ۷۱۲۱ واحد مسکونی نیمه کاره دارد که باید تا آخر سال تکمیل شده و به متقاضیان مربوطه تحویل داده شود.

۷۸ هزار و ۴۴۵ واحدهای مسکن مهر اقساطی در شهر پرند

علیرضا جعفری، در مورد واحدهای مسکن مهر در شهر پرند نیز چنین گفت: کل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر در شهر پرند، ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد بوده است که از این میان تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ هزار واحد در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید بوده است. ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد نیز به صورت اقساطی به فروش رسیده است.

تعداد کل واحدهای باقی مانده از مسکن مهر شهر پرند، ۶۵۴۳ واحد است که به زودی توسط شرکت عمران تکمیل خواهد شد. البته حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار وجود دارد که در تلاش هستیم هر چه سریع تر تامین شود.
۳۱۳ هزار متقاضی در شهرهای جدید وجود دارد!

بر اساس آمارها و گزارش هایی که وجود دارد، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. از این میان عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد در اردیبهشت ماه سال جاری و ۱۰۰ هزار واحد دیگری در اوایل آبان کلنگ زنی شده است.

کل زمین هایی که برای ساخت این واحدها در شهرهای جدید اختصاص پیدا کرده است، ۱۸ هزار و ۷۱۳ هکتار می باشد. در این میان حدود ۱ میلیون و ۲۶۶ هزار نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ثبت نام و ۳۱۳ هزار نفر تعیین تکلیف شده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است