تسهیلاتی که برای خرید ۴ متر خانه هم کفاف نمیدهد

تسهیلاتی که برای خرید 4 متر خانه هم کفاف نمیدهد

یکی از راهکارهای دولت برای کمک به خرید خانه، پرداخت تسهیلات مسکن بوده است که آن هم با عدم همکاری بسیاری از بانک ها، وضعیت وخیمی داشت. اما حالا به نظر می آید که این وام مسکن، تنها قدرت خرید ۴ متر واحد مسکونی در شهر تهران را برای متقاضیان به همراه می آورد.

به گزارش پرشین سازه ، آمارهایی که از بانک مرکزی ارائه شده است، نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در پایتخت ۴۴ میلیون تومان است. این در حالیست که سقف دریافت وام مسکن برای زوج های تهرانی ۴۸۰ میلیون تومان است. مبلغ این تسهیلات برای کسانی که به شکل انفرادی اقدام به دریافت آن می کنند نیز معادل ۲۰۰ میلیون تومان است که تنها برای خرید ۴ متر واحد مسکونی کفایت می کند.

در این میان نباید هزینه های مربوط به دریافت تسهیلات مسکن را نیز فراموش کرد. در حال حاضر با قیمت فعلی اوراق تسه، برای دریافت این وام باید معادل ۱۶۴ میلیون تومان هزینه کرد.

در ابتدای آبان ماه، هزینه ی خرید هر ورق اوراق تسه ۸۹ هزار تومان شد. به این ترتیب در صورتی که متقاضیان به دنبال دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن باشند، باید مبلغ ۳۶ میلیون تومان را جهت خرید اوراق تسه هزینه کنند. در نهایت آن چه که از وام باقی می ماند، مبلغ ۱۶۴ میلیون تومان است. مبلغی که به زحمت می تواند برای آن ها خانه ای در تهران تهیه کند.

در واقع با توجه به میانگین قیمت خانه در تهران که ۴۴ میلیون تومان است، این مبلغ تنها برای خرید ۴ متر واحد مسکونی کفایت خواهد کرد. همین موضوع، به خوبی وخامت اوضاع را نشان می دهد.

بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در شهر تهران، باید به طور متوسط بودجه ای برابر با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار داشته باشید. البته که این عدد، بیشتر به مناطق متوسط شهری می رسد. اما تحقیقات میدانی در بازار معاملات مسکن به خوبی نشان می دهد که مبلغ تسهیلات حتی قدرت خرید خود را در جنوبی ترین مناطق تهران نیز از دست داده است.

در واقع می توان چنین گفت که مسکن ارزان در تهران، دیگر وجود خارجی ندارد. این موضوع به خصوص برای خانه اولی هایی که قدرت خرید پایینی دارند، بسیار سخت تر است.

حتی در مناطقی از شهر تهران که قیمت خانه ارزان تر است، مثل مناطق ۲۰، ۱۸ و ۱۷ نیز مبلغ وام مسکن کاری از پیش نمی برد و تنها برای خرید ۷ متر واحد مسکونی کفایت می کند. متوسط قیمت در این مناطق تهران، حدودا ۲۲ میلیون تومان است. در نتیجه برای خرید یک خانه ی ۵۰ متری باید هزینه ای معادل ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صورت بگیرد. مبلغی که برای قشر بسیار زیادی از جامعه، بسیار سنگین و تقریباً نشدنی است. مبلغ وام مسکن که از سوی دولت پرداخت می شود نیز به هیچ وجه کفایت نمی کند.

فاصله ای که میان قیمت واقعی مسکن در تهران با مبلغ تسهیلات بانکی وجود دارد، به این سادگی پُر نخواهد شد. در واقع مبلغی که بانک ها برای پرداخت آن، کُلی بهانه جویی می کنند و در نهایت نیز، به زحمت پرداخت می شود برای متقاضیان مسکن به هیچ کاری نمی آید.

از سوی دیگر، اقساطی هم که از سوی بانک ها برای بازپرداخت این تسهیلات مشخص شده است نیز به قدری بالاست که خیلی از خانواده ها قادر به پرداخت آن نیستند. مبلغ اقساط ماهیانه ی وام مسکن باید با توجه به دستمزد مصوب دولت تعیین می شد که متاسفانه هیچگونه تناسبی میان این دو وجود ندارد.

دقیقا به همین دلایل است که استقبال چندانی از تسهیلات مسکن صورت نگرفت و خیلی از خانواده ها، ترجیح دادند که به سراغ آن نروند.

تا پیش از جهش قیمت سرسام آور مسکن در طول چند سال گذشته، وام مسکن می توانست سطح مناسبی از هزینه های خرید خانه را پوشش بدهد. به همین دلیل است که استقبال از آن خوب بود. اما در حال حاضر که این مبلغ، حتی برای خرید ۴ متر خانه نیز کفاف نمی دهد، طبیعی است که استقبالی صورت نگیرد.

به نظر می آید که مسئولین مربوطه باز هم بدون در نظر گرفتن شرایط مالی مردم و وضعیت مسکن، اقدام به تعیین قیمت تسهیلات بانکی کرده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است