بلاخره بانک اطلاعات مسکن آماده شد

بلاخره بانک اطلاعات مسکن آماده شد!

در شرایطی که وضعیت بازار مسکن به هیچ وجه شفاف نیست، بلاخره خبرهای خوشی از آماده شدن بانک اطلاعات مسکن به گوش می رسد. مدیر بخش مسکن و سیستم های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص این موضوع چنین گفته است: این بانک اطلاعاتی ضمن بررسی و شناسایی شاخص و زیرشاخص های مسکن و با استفاده از تجربیات ۵۰ کشور و نهاد بین المللی با بازخورد تجربه ی داخلی تهیه شده است.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از اعضای هیئت مدیره مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یعنی خانم غزاله راهب در خصوص این بانک اطلاعات مسکن بیشتر توضیح داد و سیاست ها، برنامه ها و پیشنهاداتی که در بخش مسکن مرکز تحقیقات وجود دارد را تشریح کرد.

خانم راهب بخشی از این برنامه ها را در قالب پیش بینی و پایش برنامه های تفکیکی تامین مسکن در قالب عدالت فضایی، بررسی و پایش همسویی برنامه ها با طرح جامع مسکن، طرح های جامع و سیاست های اسکان جمعیت در طرح های آمایش برشمرد و تاکید کرد که از سوی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی پیگیری خواهد شد.

همچنین مدیر بخش مسکن و سیستم های ساختمانی مرکز تحقیقات، بخش دیگری از سیاست های آن مرکز را تدوین قواعد و دستورالعمل های لازم مربوط به مسکن، مستندسازی و بررسی اقدامات انجام شده، توسعه ی بانک های اطلاعاتی مسکن و ساختمان و پروژه های الگو معرفی کرد.

غزاله راهب چنین ادامه داد: برای این که عدالت فضایی ایجاد شود، نیازمند راهکارهایی هستیم که منجر به افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، تامین مسکن استیجاری، کنترل بازار اجاره بها، برنامه ی بازآفرینی در بافت قدیمی و فرسوده ی شهری شود. در صورتی که این برنامه ها به خوبی رصد شود، می توان امیدوار بود که راهگشا باشند.

این عضو هیئت مدیره تاکید کرد: برای ما بسیار مهم بود که سامانه ای طراحی و تدوین شود تا با استفاده از آن؛ سیاست های تدوینی با افق های پیش بینی شده در طرح جامع مسکن، توزی جمعیت در کشور و اسکان، الگوهای تراکمی و… به طور کامل رصد شوند. به همین دلیل این مورد را در برنامه های مرکز تحقیقات قرار دادیم.

وی همچنین بر تدوین قواعد و دستورالعمل های لازم مرتبط با حوزه ی مسکن نیز تاکید کرد و گفت: بخش دیگری از برنامه های مرکز تحقیقات این است که طرح های پژوهشی که در تدوین ضوابط و قواعد اجرایی کاربرد دارند را مورد بررسی قرار بدهد. همچنین راهبردهای طراحی و تکنولوژی ساخت برای کاهش هزینه ی ساخت و ساز، تبیین الگوی ساخت مسکن در بافت فرسوده، ساخت سازه های بلند و مسکن روستایی نیز تحت بررسی قرار می گیرند و بخشی از برنامه هاست.

غزاله راهب خاطرنشان ساخت: از دیگر برنامه هایی که در حوزه ی مسکن داریم؛ مستندسازی طرح و برنامه های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن،؛ بررسی این طرح ها و تطابق دادنشان با وضعیت موجود کشور و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی و همچنین آنالیز کیفی فرآیندهای اجرایی است. البته ارائه ی گزارش مستمر نیز بخشی از برنامه های مرکز تحقیقات در حوزه ی مسکن است.

وی همچنین بر توسعه و بهبود بانک های اطلاعات ساختمان و مسکن نیز تاکید کرده و چنین ادامه داد: یک بانک اطلاعات مسکن که به شناسایی شاخص ها و زیرشاخص ها پرداخته است و از تجربیات ۵۰ کشور و نهاد بین المللی استفاده کرده است، تهیه شده و به زودی در اختیار مجریان قرار می گیرد تا با استفاده از اطلاعات موجود در آن، تصمیمات درست تری برای ساخت و ساز بگیرند.

غزاله راهب در ادامه به تبیین ارزش های بانک اطلاعات مسکن پرداخت و اشاره کرد که توسعه ی بانک های اطلاعات ساختمانی در نهایت به ساخت ابزاری منجر می شود که می توان از آن برای برنامه ریزی و تصمیم گیری به تفکیک گروه های درآمدی و خصوصیان فرهنگی و اجتماعی گروه ها در هر شهر استفاده کرد. در نهایت هماهنگی خوبی میان عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد.

وی در نهایت یادآور شد: یکی دیگر از اموری که در دستور کار مرکز تحقیقات قرار دارد این است که در قالب پروژه های الگو، موضوعات مرتبط با مسکن از جمله فناوری مناسب و راه های انتقال فناوری، ضوابط و قواعد کمی و کیفی ساخت مسکن، تحلیل های اقتصادی و… را تبیین نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است