بسته های تشویقی دولت برای نوسازی بافت فرسوده

بسته های تشویقی دولت برای نوسازی بافت فرسوده

بر اساس گفته های نماینده شرکت بازآفرینی شهری بیش از ۲ میلیون سازه ی ناپایدار در کشور وجود دارد که ۳۲ درصد از جمعیت را در خود جای داده اند. این سازه ها، خطرات بالقوه ی زیادی دارند و باید در سریع ترین حالت ممکن، بازسازی شوند.

به گزارش پرشین سازه ، مدت هاست که موانع و مشکلاتی که بر سر راه نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، بررسی شده و راهکارهای مختلفی ارائه شده است اما هنوز هم می بینیم که تعداد بسیار زیادی از مردم در چنین بافت هایی زندگی می کنند. مشخصا این موضوع به معنای عدم کارآمدی این راهکارهاست.

سید علی باب الحوائجی می گوید که گرچه شرکت بازآفرینی شهری کشور، وظیفه ی نوسازی را بر عهده دارد و در این راستا تلاش می کند، اما همچنان بافت ناکارآمد شهری که متشکل از سکونتگاه های غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده شهری است، بسیار وسیع است.

بر اساس گفته های نماینده ی شرکت بازآفرینی شهری کشور، ۲۰ درصد مساحت شهری در کل کشور، شامل همین بافت ناکارآمد است که اصلا در برابر حوادث طبیعی، مقاومت ندارند و می توانند خسارات جبران ناپذیری به بار بیاورند.

باب الحوائجی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:

شرکت بازآفرینی شهری کشور، بسته های تشویقی متعددی ارائه کرده که با استفاده از آن، مالکان و سازندگان به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده ترغیب شوند. بخشی از این بسته های تشویقی شامل تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه ساخت و تراکم می باشد.

وی تاکید کرد که چنین اقداماتی می تواند در راستای احیای بافت فرسوده موثر واقع شوند. تلاش بر این است که بسته های تشویقی مزبور، هرچه زودتر در اختیار مردم و سازندگان قرار بگیرد تا هیچ چیز مانع نوسازی بافت فرسوده نشود.

اولویت دولت، حفظ جان ساکنان بافت فرسوده است!

همان طور که اشاره شد، این بافت فرسوده خطرات جانی فراوانی برای ساکنان خود دارد. به همین دلیل اولویت اصلی دولت، حفظ جان ساکنان با استفاده از نوسازی این بافت است.

باب الحوائجی می گوید که از ۲۰ آبان ماه امسال، تمام متقاضیانی که می خواهند واحدهای خود را نوسازی کنند، می توانند به شهرداری منطقه ی خود مراجعه کرده و از مزیت های بسته های تشویقی ۱۹ گانه بهره مند شوند.

دولت سیزدهم تصمیم دارد با ارائه ی این بسته های تشویقی، سازندگان و انبوه سازان را به حضور در بافت فرسوده تشویق کند. البته مشخص نیست که چنین اقدامی چقدر می تواند موثر باشد اما به هرحال، شاید به زودی شاهد رونق ساخت و ساز در بافت ناکارآمد شهری باشیم.

بر اساس گفته های نماینده شرکت بازآفرینی شهری، ارائه ی این مشوق های دولتی، چند هدف را محقق می سازد. اول از همه باعث می شود که بناهای ناپایدار کمتر شوند و به این ترتیب جان ساکنان بیشتری، در امنیت باشد. در واقع اصلی ترین هدف شرکت بازآفرینی شهری، همین است.

دومین مزیت این بسته ها، ساخت مسکن استطاعت پذیر برای اقشار کم درآمد جامعه است. به این ترتیب می توانیم شاهد رونق ساخت مسکن در کل کشور باشیم. همان طور که پیش بینی شده، بخش زیادی از طرح نهضت ملی مسکن به نوسازی بافت فرسوده اختصاص دارد.

باب الحوائجی خاطرنشان ساخت که در کنار تمام مزیت هایی که برای این بسته های تشویقی متصور شده اند، نباید فراموش کرد که با نوسازی، شکل کلی شهر تغییر می کند و کیفیت زندگی ساکنان این بافت افزایش می یابد.

وی تاکید کرد که برای تسریع در امر ساخت و ساخت، نیازمند ابزارهای مناسب هستند. در واقع دولت و شهرداری ها، به تنهایی نمی توانند بار نوسازی بافت فرسوده را به دوش بکشند و باید به سمت مردمی سازی رفت.

اگر بتوان مردم را به عنوان نقش اول، به حوزه ی نوسازی وارد کرد، بهترین اتفاق ممکن رخ داده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که باید فضای اعتماد میان مردم و سازندگان ایجاد شود. در سند تحول دولت سیزدهم، نوسازی شهرها و روستاها جزو یکی از چهار اولویت اصلی دولت پیش بینی شده است.

بر اساس سند مزبور، باید توسعه گران و نهادهای واسطه میان مردم و دولت، حمایت ویژه ای از نوسازی محله ای و اصلاح محلات داشته باشند تا بتوان این پروژه ها را پیش برد.

سید علی باب الحوائجی اذعان داشت که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده، شرکت بازآفرینی شهری ایران می تواند برای تمام کسانی که متقاضی ساخت و ساز در بافت فرسوده هستند، مجوز کارگزاری، تسهیل گری و توسعه گری صادر نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است