افتتاح ۱۳ هزار واحد در بافت فرسوده

13 هزار واحد در بافت فرسوده افتتاح می شود

یکی از اقدامات اصلی دولت در راستای بهبود وضعیت مسکن در شهرهای مختلف، احیاء و بازسازی بافت فرسوده بوده است. در همین راستا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد که همزمان با فرا رسیدن هفته ی دولت، ۱۳ هزار واحد مسکونی در این بافت های فرسوده افتتاح خواهند شد.

به گزارش پرشین سازه ، محمد آئینی عنوان کرد که بازسازی بافت فرسوده از سال ۸۴ آغاز شده و تا این لحظه، با تخریب ۲۱۰ هزار بنای فرسوده، ۶۷۰ هزار واحد نوساز ساخته شده است. وی افزود: اقدامات بسیار خوبی در دولت سیزدهم انجام شده است که می توان به تسهیل صدور مجوزهای اداری، پروانه های نوسازی و تراکم ساخت، تدارک تسهیلات مالی نوسازی بافت های فرسوده و وام نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد.

محمد آئینی ادامه داد: اولین بار است که رقم ۲۱۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است که با ۲۱۰۰ میلیارد تومانی که از منابع بانک مسکن تامین شده است، جمعا به رقم ۴۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. وام نوسازی نیز به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، به شکل سود صفر درصد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه گفت: تا این لحظه، حدود ۲۶ هزار واحد فرسوده برای دریافت وام نوسازی به بانک مسکن معرفی شده اند. هم اکنون نیز حدود ۶۵ هزار واحد در محدوده بافت های فرسوده در حال ساخت می باشد.

وی در نهایت به افتتاح حدود ۱۲۹۹۰ واحد مسکونی در قالب ۲۷۳۹ پروژه ی احیای بافت های فرسوده همزمان با آغاز هفته ی دولت خبر داد.

دیدگاه ها غیرفعال است