اجرای ۲۰۳ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها

ساخت 203 هزار واحد مسکونی روستایی اجرایی می شود!

طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کشور آغاز به کار کرد. حال در جدیدترین آمارهایی که از سوی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر شده است، به نظر می آید که ۲۰۳ هزار واحد مسکونی دیگر در روستاهای کشور وارد مراحل اجرایی شده اند.

به گزارش پرشین سازه ، مجید جودی در خصوص این طرح و اجرای ۲۰۳ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها چنین گفته است: در حال حاضر بیش از ۲۰۳ هزار واحد توسط بنیاد مسکن وارد فاز عملیاتی شده است که میانگین پیشرفت واحدهای آغاز شده به ۴۵ درصد می رسد.

معاون بنیاد مسکن در ادامه چنین توضیح داد: از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی که مسئولیت ساختشان با بنیاد بوده است، بیش از ۱۵۰ هزار واحد در برنامه ی اجرا قرار دارند. از این تعداد نیز ۹۰ هزار واحد به منظور عقد قرارداد به بانک ها معرفی شده اند و حدود ۱۸ هزار واحد نیز با بانک قرارداد بسته اند.

مجید جودی یادآور شد: این ۲۰۳ هزار واحد روستایی که فاز اجرایی خود را آغاز کرده اند، در واقع همان واحدهایی هستند که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۳۹۹ اجرا شده اند.

بر اساس مصوبه ی سال ۱۴۰۱، بنیاد مسکن یکی از کارگزاران ساخت طرح نهضت ملی مسکن است که احداث ۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در شهرها و روستاها را در طول دولت سیزدهم به عهده گرفته است. نیمی از این واحدهای مسکونی در روستا و نیمی دیگر در شهرهای کوچک اجرایی خواهند شد.

دیدگاه ها غیرفعال است