۵ میلیون خانوار بدون مسکن در ایران

5 میلیون خانوار بدون مسکن در ایران

اخراجی ها و جامانده های بازار مسکن!


از زمانی که طرح نهضت ملی مسکن آغاز به کار کرده، نزدیک به ۵ میلیون خانوار در طرح مزبور ثبت نام کرده اند و فاقد خانه بودن آن ها نیز به تایید دولت رسیده است. حضور ۵ میلیون خانوار بدون منزل نشان می دهد که تقاضای زیادی در بازار موجود است و شاید دلیل اصلی اختلال در بازار اجاره، همین موضوع باشد.

به گزارش پرشین سازه ، هر زمانی که دولت اقدام به اجرای یک طرح مسکن سازی می کند، می توان آمار نسبتاً دقیقی از کسانی که خانه ندارند، درآورد. دو سال پیش که نهضت ملی مسکن آغاز به کار کرد، مشخص شد که نزدیک به ۵ میلیون خانواده ی ایرانی مسکن ندارند و در طی سال های اخیر، عملآً از بازار خرید و فروش ملک و مسکن جا مانده اند.

البته وجود ۵ میلیون خانوار بدون مسکن، لزوما نشان دهنده تمام جامعه مستاجر کشور نیست. برخی از متقاضیان مسکن، حتی توان ثبت نام در طرح های دولتی را هم ندارند. بنابراین طبیعی است که آمار مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد.
اصلی ترین شرط دولت برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، عدم داشتن مسکن ملکی بوده که با توجه به این موضوع، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، ۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که خانه ای از خود ندارند. این آمار، پیام های مهمی برای بازار و سیاستگذاران مسکن در بر دارد و نشان می دهد که تا چه اندازه، انباشت تقاضا در بازار موجود است که در صورت عدم توجه به آن، منجر به افزایش بیشتر قیمت ها در این بازار می شود.

چه کسانی از بازار مسکن کنار گذاشته شدند؟!

بررسی ها نشان می دهد این ۵ میلیون خانواری که امروز توسط دولت برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تایید شده اند، در واقع همان متقاضیان مسکن مهر هستند که یک دهه پیش، به دلیل افزایش پی در پی قیمت ها و قدرت مالی پایین، نتوانسته اند در طرح مزبور ثبت نام کنند.

ثبت نام مسکن مهر در اوایل دهه ۹۰ به پایان رسید. در صورتی که آمارهای امروز خانه ندارهای کشور را صحیح در نظر بگیریم، از آن سال تا به امروز، هرساله ۵۰۰ هزار متقاضی جدید به بازار مسکن اضافه شده است. این تقاضای انباشته به دلیل قدرت مالی پایین، ناچاراً به سمت بازار اجاره روی آورده اند و جمعیت مستاجران را افزایش داده اند. این موضوع، حالا به ضرر مستاجرانی شده که از روی انتخاب، اجاره نشینی را انتخاب کرده اند. چرا که باید مبالغ بیشتری برای اجاره مسکن خود بدهند و از سوی دیگر، توان خرید خود را هم از دست داده اند.
حالا این حجم از متقاضیان مسکن که از دهه ۹۰ تا به امروز، مسکنی برایشان ساخته نشده به طرح نهضت ملی مسکن آمده اند و منجر به انباشت تقاضا شده اند. برای دولت محرز شده که این افراد فاقد ملک هستند و طبیعتاً به یک مسکن شخصی احتیاج دارند.

نکته ای که از خلال این گزارش ها و آمارها می توان به دست آورد، عدم توجه دولت های پیشین به ساخت مسکن بوده است. سال هاست که نیاز بخش بزرگی از جامعه به حال خود رها شده و عملاً راهکاری برای اقشار نیازمند مسکن در نظر گرفته نشده است. از دهه ۹۰ تا به امروز، سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج رخ داده که به معنای تشکیل خانوار جدید است.
دولت های قبلی هیچ فکری به حال مسکن این خانوارهای جدید نداشته اند و همین موضوع سبب شده که بسیاری از آن ها به محض راه اندازی نهضت ملی مسکن، در این طرح ثبت نام کنند. از سوی دیگر، پیغام دیگری که در دل این آمارها نهفته، این است که بیش از ۱۰ سال است که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده و بخشی کوچکی از خانوارهای جدید توانسته اند مسکن مورد نیاز خود را بدون کمک دولت تهیه کنند. این موضوع نشان می دهد که وضعیت مسکن سازی بسیار وخیم است و برای بهبود شرایط، باید اقدامات عاجلی صورت بگیرد.
البته طرح نهضت ملی مسکن نیز خالی از مشکل و چالش نبود. در ابتدا که سامانه ای برای ثبت نام این طرح راه اندازی شد، بیش از ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند اما با گذشت زمان، بخش زیادی از متقاضیان از دریافت مسکن دولتی منصرف شدند و فقط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باقی ماندند که آمار جالب توجهی است و نشان می دهد که بخش زیادی از متقاضیان به محض دیدن مبالغ آورده و نرخ سود تسهیلات، ترجیح داده اند پای خود را از طرح مزبور بیرون بکشند و به دنبال راهکار دیگری برای تامین مسکن خود باشند.

نکات قابل توجه
  • نزدیک به ۵ میلیون خانوار در ایران فاقد مسکن هستند.
  • این ۵ میلیون خانوار، همان متقاضیان مسکن مهر هستند که در سال های گذشته از این طرح جا مانده اند.
  • انباشت تقاضا در بازار مسکن، منجر به افزایش قیمت ها و ضرر مستاجران شده است.
  • از دهه ۹۰ تا به امروز، به دلیل عدم توجه دولت ها به ساخت مسکن، سالانه ۵۰۰ هزار متقاضی جدید به بازار مسکن اضافه شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است