۴۵۰ نفر، وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی گرفتند

450 نفر، وام 200 میلیونی مسکن روستایی گرفتند

بر اساس آخرین گزارش هایی که از نهادهای دولتی به گوش می رسد، وضعیت پرداخت وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون تومانی سرعت گرفته است. معاون بازسازی و نوسازی مسکن روستایی ضمن اعلام این خبر گفت: در هفته ی قبل، ۴۵۰ نفر موفق شدند که برای دریافت وام جدید ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با بانک قرارداد ببندند.

به گزارش پرشین سازه ، مجید جودی در ادامه توضیح داد که حدود ۲۰۰ هزار نفر متقاضی در صف انتظار برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی هستند و تا اینجای کار، همکاری بانک ها برای پرداخت این وام نیز مساعد بوده است.

مجید جودی اعلام کرد که در ماه گذشته، ۲۲ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به ادارات کل بنیاد مسکن درخواست داده اند و در حال حاضر، بنیاد نیز مشغول پیگیری این درخواست هاست. وی افزود: زمانی که روند پرداخت وام مسکن روستایی به کنُدی پیش می رفت، وضعیت بازسازی واحدهای روستایی نیز جالب نبود و به کُندی ادامه داشت. گرچه هیچوقت متوقف نشد و بنیاد مسکن با اعتبارات خود اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی کرده بود.

مدت هاست که تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با حاشیه های زیادی همراه بوده است. همین حواشی باعث شده بود که روند اجرایی شدن ساخت و سازهای مسکونی در روستاها کاهش پیدا کند.

دیدگاه ها غیرفعال است