۳۸ هزار واحد، وام نوسازی دریافت کرده اند

38 هزار واحد، وام نوسازی دریافت کرده اند!

یکی از اصلی ترین معضلات شهری و روستایی، بافت فرسوده ی خانه هاست که خیلی زود ممکن است به یک بحران جدی تبدیل شوند. در این میان، سرپرست بانک مسکن اعلام کرده است که حدود ۵ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان قرارداد نوسازی بافت فرسوده منعقد شده است. وی گفته است که از ابتدای دولت سیزدهم تا این لحظه، ۴ هزار و ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی توسط بانک مسکن به ۱۴ هزار و ۹۶۸ واحد پرداخت شده است.

به گزارش پرشین سازه ، سرپرست بانک مسکن آقای علی عسکری در خصوص ارائه وام نوسازی در بافت فرسوده توضیحاتی ارائه کرد و جزئیاتی از عملکرد بانک مسکن در این خصوص را تشریح نمود.

علی عسکری اعلام کرد که از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۹۸، به طور کلی ۳۸ هزار ۲۹۵ واحد برای دریافت این تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شده اند. کل مبلغ قرارداد این تعداد واحدهای فرسوده از ابتدای اجرای طرح تا به کنون، حدود ۵ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان بوده است.

سرپرست بانک مسکن همچنین در خصوص تعداد افرادی که به بانک مسکن معرفی شده اند و میزان تسهیلاتی که از ابتدای دولت سیزدهم توسط این بانک پرداخت شده است، چنین گفت: از ابتدای دوی سیزدهم تا به این لحظه، ۱۴ هزار و ۹۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، خودشان را به بانک معرفی کرده اند و بانک نیز با تمامی این واحدها، قرارداد تسهیلات منعقد کرده است.

وی در ادامه کل مبلغ قراردادهای تسهیلات نوسازی از آغاز دولت سیزدهم را برابر با ۴ هزار و ۷۷ میلیارد تومان اعلام کرد.

طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۹۸ آغاز به کار کرد و از ابتدای آن تا پایان مرداد سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۳ هزار و ۹۷۵ واحد به بانک معرفی شده اند تا تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند. از این تعداد، بانک مسکن با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد قرارداد منعقد کرده است که کل مبلغ آن معادل ۸۹۸ میلیارد تومان می باشد.

همچنین کل این مبلغ به متقاضیان وام مربوطه، پرداخت شده است.

همین چند ماه پیش بود که خبر از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده به گوش رسید اما به نظر می آید که این طرح همچنان در کش و قوس است و خیلی از بانک ها زیر بار پرداخت آن نرفته اند. از سوی دیگر تعهدات بانک ها برای پرداخت بیش از ۲۰ درصد اعتبارات خود به بخش مسکن همچنان پا در هواست.

دیدگاه ها غیرفعال است