تعیین تکلیف تسهیلات نوسازی واحدهای فرسوده

تکلیف تسهیلات نوسازی واحدهای فرسوده چه شد

بافت قدیمی و فرسوده در هر شهری می تواند خطرآفرین باشد و مشکلات زیادی را به همراه بیاورد. علاوه بر ناخوشایند کردن تصویر شهر ، بافت فرسوده خطرناک است و هر لحظه امکان ریزش و خرابی آن ها وجود دارد.

در این میان، دولت برای حمایت از نوسازی بافت فرسوده ، تسهیلات نوسازی در نظر گرفته بود.

به گزارش پرشین سازه ، مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد سه هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی از ابتدای سال ۹۸ تا به این لحظه خبر داد و چنین گفت: دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تا به اکنون ، یک هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی به هفت هزار و ۴۵۴ واحد اختصاص داده است.

مدیرعامل بانک مسکن ، در مورد این تسهیلات توضیحات بیشتری ارائه داد و یادآوری کرد که تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است. وی در ادامه گفت: از زمانی که این طرح اجرایی شد تا به این لحظه ، ۳۱ هزار و ۵۱۵ واحد به بانک معرفی شده اند تا تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کنند.

محمود شایان ، مدیر عامل بانک مسکن ، در خصوص اقدامات دولت دوازدهم و سیزدهم در مورد این تسهیلات نیز سخنانی ارائه کرد و گفت:

از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ، تاکنون ۷ هزار و ۵۵۸ واحد فرسوده برای دریافت وام نوسازی به بانک ها معرفی شده اند. از میان این تعداد متقاضی ، بانک با ۷ هزار و ۴۵۴ واحد قرارداد بسته است. که کل رقم این وام ۱ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان بوده است.

مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با تسهیلات نوسازی بافت فرسوده توضیحات بیشتری ارائه کرد و چنین بیان نمود که از آغاز سال ۱۳۹۸ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ ، این وام ارائه شده است.

در طول این مدت، ۲۳ هزار و ۹۵۷ واحد به بانک مسکن معرفی شده اند تا قرارداد دریافت تسهیلات نوسازی منعقد کنند. در این میان ، بانک مسکن با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد از این تعداد ، قرارداد تسهیلات نوسازی منعقد کرده است که مبلغ کل آن به حدود یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان می رسد.

بررسی ها نشان از این می دهد که در کل کشور ، بیشتر از ۲ میلیون ۶۰۰ واحد فرسوده و ناپایدار وجود دارد که هر آن ، بیم تخریب آن ها می رود و باید هرچه سریع تر نوسازی و بهسازی شوند. به همین دلیل در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز قرار دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است