گزارش پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

گزارش پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

مدتی است که بر اساس آمارهای موجود، وام های نوسازی مسکن پرداخت می شود. این تسهیلات به خانه های فرسوده در بافت هدف تعلق می گیرد.

به گزارش پرشین سازه ، گزارش هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که نشان می دهد بانک ها تا چه حد در پرداخت وام نوسازی مسکن همکاری داشته اند. طرح نوسازی بافت فرسوده ی مسکن از سال ۱۳۹۸؛ آغاز به کار کرد و تا به امروز، تعداد ۷۱ هزار و ۵۰۰ واحد برای دریافت این تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند. از این تعداد نیز بانک با ۳۹ هزار و ۶۹۶ واحد قرارداد بسته است.

به عبارت دیگر، مبلغ ۶ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان قرارداد بانکی برای دریافت وام نوسازی مسکن هزینه شده است.

به نظر می آید که بانک های عامل برای جبران عقب افتادگی از برنامه ی پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن، در سال جاری اقدامات زیادی انجام داده اند. در سال ۱۴۰۱، ۴۰ هزا رو ۵۰۰ واحد برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شده اند که از این میان، بانک با ۱۶ هزار و ۳۱۰ واحد از آن ها برای پرداخت تسهیلات، قرارداد بسته است.

مبلغ منعقد شده برای تسهیلات نوسازی مسکن در طول یک سال گذشته نیز معادل ۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس گزارش هایی که وجود دارد، از سال ۱۳۹۸ تا شهریور سال گذشته، تعداد ۳۱ هزار واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک معرفی شده بودند. از این میان بانک با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد قرارداد بسته است که مبلغ کلی آن هزا رو ۸۹۸ میلیارد تومان می شود.

بر اساس قوانین موجود، در طول یک سال باید ۱۰۰ هزار واحد فرسوده ی شهری مورد بهسازی و نوسازی قرار بگیرد که از ابتدای این طرح نوسازی تا به امروز، این هدف تحقق پیدا نکرده است.

دیدگاه ها غیرفعال است