کیفیت مصالح ساختمانی بالا می رود؟!

کیفیت مصالح ساختمانی بالا می رود؟!

در مقایسه با سال های گذشته، کیفیت مصالح ساختمانی بسیار پایین آمده است و در نتیجه کیفیت سازه ها نیز دچار افت زیادی شده است. حالا در جدیدترین خبرها چنین شنیده می شود که بحث استانداردسازی مصالح ساختمانی و به ویژه بتن مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش پرشین سازه ، احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در خصوص این موضوع چنین گفت: بررسی کیفیت و استانداردسازی مصالح ساختمانی مثل بتن، بر اساس آنالیزهای آزمایشگاهی انجام می شود. به این معنی که اداره های استاندارد کل کشور، نمونه برداری می کنند و در آزمایشگاه های تخصصی که تجهیزات لازم را دارد، آنالیزهای آزمایشگاهی صورت می گیرد.

وی در ادامه چنین گفت: برخی مواقع اخباری به گوش می رسد که مصالح ساختمانی از جمله بتن غیراستاندارد هستند. این ادعاها قابل رسیدگی است اما نکته این جاست که بتن مشمول استاندارد اجباری است و مشخصات فنی خاصی برای این کالا تعریف شده که عدول از آن ها غیرممکن است.

احسان ساده گفت: در صورتی که کالاهایی مثل بتن که مشمول استانداردهای اجباری هستند، بدون رعایت استاندارد تولید و عرضه شوند، مجازات قابل رسیدگی برای آن متخلفین در نظر گرفته می شود. در واقع برای چنین عملی، جرم انگاری صورت گرفته است که با حضور مقامات قضایی استان به این مسئله رسیدگی خواهد شد. در این میان حتی، سازمان ملی استاندارد نیز می تواند علیه چنین تخلفاتی، به دستگاه قضایی اعلام جرم کند.

وی در ادامه تاکید کرد که استاندارد سازی و نمونه برداری یک جور علم است و باید منشاء تولید را بررسی نمود. احسان ساده خاطر نشان ساخت: نظارت بر بازار تنها از سوی سازمان استاندارد سازی صورت نمی گیرد، بلکه نهادهای مختلف دیگری از جمله سازمان حمایت، تعزیرات و…نیز انجام می شود. ولی درست این جاست که بررسی استاندارد محصولات و کالاهای مختلف باید در همان منشاء صورت بگیرد.

وی در نهایت گفت: در حال حاضر، تمام کارخانه ها و تولیدکننده هایی که پروانه ی تولید دارند و محصولی را می خواهند تولید کنند و ساخت این محصول مشمول استاندارد اجباری باشد، از سوی مامورین و ناظرین استاندارد مورد بازرسی قرار می گیرد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد توضیح داد: در صورتی که تخلف واحد تولیدی مورد نظر محرز شود، واحد در ابتدا پلمپ خواهد شد. در صورتی که جزو مواردی باشد که مشمول رسیدگی قضائی باشد، پرونده ی قضایی نیز تشکیل خواهد شد و واحد تولیدی مربوطه، به دستگاه قضایی معرفی می گردد.

احسان ساده گفت: در صورتی که مردم با چنین تخلف هایی رو به رو شدند، می توانند از طریق سامانه ی نظارت بر اجرای استاندارد به راحتی شکایت کرده و گزارش بدهند.

دیدگاه ها غیرفعال است