کاهش متراژ خانه های مسکونی در حال ساخت

متراژ خانه های مسکونی در حال ساخت، در کمترین حالت خود است!

بارها اعلام شد که قدرت خرید مردم برای خرید خانه کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، عدم محبوبیت واحدهای بزرگ متراژ و لوکس باعث شده که این گزاره درست تر به نظر بیاید. بررسی ها نشان می دهد که خانه های تهران قرار است کوچک تر شوند و واحدهایی که پروانه ساخت گرفته اند، بیشترشان کوچک متراژ هستند.

به گزارش پرشین سازه ، بررسی مساحت زیربنای واحدهایی که در تابستان امسال پروانه ساخت گرفته اند، برای چهارمین سال متوالی کاهشی بوده است. در تابستان سال ۱۴۰۰، متوسط زیربنای املاک مسکونی به ۲۰۰ متر رسیده بود. اما حالا به کف ۱۷۵ متری رسیده است.

لازم به ذکر است که وقتی از مساحت زیربنا صحبت می شود، منظور متراژ کل یک بناست. یعنی مشاعات، پارکینگ و دیگر موارد نیز در این عدد لحاظ خواهد شد و شامل متراژ مفید نیست.

نکته ی بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این است که هرگاه تورم املاک از تورم عمومی جلوتر زده است، قدرت خرید کمتر شده و در نتیجه سازندگان نیز به سراغ ساخت خانه های کوچک متراژ رفته اند. اما هر زمان که تورم عمومی از تورم ملکی بیشتر شده، میل و رغبت سازندگان به ساخت خانه های بزرگ تر بیشتر شده است.

اما از آن جایی که در بهار امسال، تورم ملکی بسیار بالا رفت، متراژ خانه ها نیز به کف ترین حالت خود رسیده است. ۱۷۵ متر مساحت زیربنا، کمترین مقدار تاریخی متراژ خانه هاست. حال باید در انتظار باقی ماند تا ببینیم تورم پاییز و زمستان، چگونه روی متراژ ساخت و ساز اثر می گذارد.

دیدگاه ها غیرفعال است