ساخت و ساز واحدهای مسکونی در زمستان سال ۱۴۰۰

آمار ساخت و ساز واحدهای مسکونی در زمستان سال 1400

اخبار مربوط به کاهش تولید مسکن در کشور روز به روز در حال افزایش است. حالا در تازه ترین آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، ساخت و ساز واحدهای مسکونی در زمستان سال گذشته، اعلام شده است.

به گزارش پرشین سازه ، در آخرین آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، مشاهده می کنیم که در زمستان سال گذشته، افت شدیدی در بازار ساخت و ساز واحدهای مسکونی وجود داشته است. این کاهش در ساخت و سازهایی که از شهرداری تهران پروانه احداث گرفته اند، ۱۳.۵ درصد بوده است. در دیگر شهرهای کشور نیز، کاهش ۱۵.۸ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهده بوده ایم.

با بررسی نتایج حاصل از اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کل کشور در زمستان سال ۱۴۰۰، نکات زیر دستگیرمان می شود:

در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۱۵۴۰ واحد مسکونی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده اند که در قیاس با فصل پاییز همان سال با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است. اما در قیاس با فصل مشابه در سال گذشته، ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.

به طور میانگین، هر یک از این پروانه های احداث ساختمان دارای ۷.۸ واحد مسکونی بوده اند. تعداد ۱۴۸۹ پروانه احداث ساختمان در زمستان سال ۱۴۰۰، توسط شهرداری تهران صادر شده است که در قیاس با پاییز ۱۴۰۰، ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است. اما با کاهش ۱۷.۶ درصدی نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، رو به رو شده است.

با بررسی پروانه های ساخت ساختمان که در زمستان سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری تهران صادر شده اند، متوجه می شویم که مجموع مساحت زیربنای کل این پروانه های احداث ساختمان، بیش از ۲۲۳۶ هزار متر مربع بوده است که در مقایسه با فصل پاییز، ۱۹.۵ درصد افزایش داشته اما نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افت ۵ درصدی مواجه بوده است.

میانگین مساحت زیربنای پروانه های صادر شده از سوی شهرداری در این دوره؛ ۱۵۰۲ متر مربع بوده است. همچنین در زمستان سال ۱۴۰۰، با توجه به پروانه های صادر شده از سوی شهرداری پیشبینی شده است که تعداد ۱۱۵۴۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد که در قیاس با فصل پاییز، ۳۹.۶ درصد افزایش و نسبت به سال قبل، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

به طور میانگین هر یک از این پروانه های احداث ساختمان، دارای ۳.۱ واحد مسکونی هستند.

با توجه به این که، یکی از اصلی ترین مشکلاتی که بر سر راه ساخت و ساز وجود دارد، صدور مجوز ساخت است، به نظر می آید که رکود این بازار، تا حدی به شهرداری برگردد. در زمستان سال ۱۴۰۰؛ از سوی شهرداری، تعداد ۳۶۹۹۳ پروانه احداث ساختمان صادر شده است که در قیاس با فصل گذشته ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است. این مسئله نشان دهنده ی اقدامات جدی شهرداری در راستای تسهیل ساختمان سازی است. البته این رقم همچنان در قیاس با تعداد پروانه های صادر شده در سال گذشته پایین تر است و با کاهش ۲۳.۴ درصدی رو به رو بوده است.

در زمستان سال ۱۴۰۰، مجموع مساحت زیربناهایی که مجوز ساخت و احداث ساختمان دریافت کرده اند، معادل ۲۱۵۴۵ هزار متر مربع بوده است که در قیاس با فصل پاییز ۱۴۰۰، ۳۵.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۹، معادل ۱۸.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری، ۵۸۲ متر مربع بوده است.

 

دیدگاه ها غیرفعال است