هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی شد

هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی شد!

به گزارش پرشین سازه ، در آخرین تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ داده است، رستم قاسمی طی حکمی، هادی عباسی را به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب کرده و ایشان را جایگزین آقای محمود محمودزاده ساخت.

معاون جدید آقای وزیر، سابقه همکاری با علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را در کارنامه ی خود دارد. گفته ها و شنیده ها حاکی از این است که آقای هادی عباسی علاوه بر معاون وزیر، سمت قائم مقام وزیر در امور مسکن و شهرسازی را نیز به دست آورده است.

در سوم شهریور سال ۱۳۹۸ بود که با حکم محمد اسلامی، آقای محمود محمودزاده جایگزین مازیار حسینی شده بود. در دوره ای که آقای حسینی معاون مسکن و شهرسازی شده بود، ” پسوند تام” به برنامه های مسکنی وزارت راه و شهرسازی وارد شد.

یکی از مهم ترین اتفاقات کارنامه ی سه ساله ی حضور محمودزاده در وزارت راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی مسکن و ادامه ی نهضت ملی مسکن برمی گردد.

یکی دیگر از وعده های محمود محمودزاده، مسکن استیجاری بود که البته همچنان روی کاغذ باقی مانده است و تکلیف آن نیز روشن نیست.

دیدگاه ها غیرفعال است