الزام توجه به نمای ساختمان در فرآیند صدور پروانه ساخت و پایان کار

در فرآیند صدور پروانه ساخت و پایان کار، نمای ساختمانی مورد توجه قرار بگیرد

بحث صدور پروانه های ساختمانی و چگونگی انجام آن، مدت هاست که در شورای شهر و شهرداری ها، داغ است. با توجه به اینکه نماهای ساختمانی، در نهایت چهره ی شهر را می سازند، به نظر می آید که باید توجه ویژه ای به نمای ساختمان به به هنگام صدور پروانه ی ساخت، صورت بگیرد.

به گزارش پرشین سازه ، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در هفتاد و هفتمین جلسه ی شورای شهر تهران در مورد صدور این پروانه های ساختمانی صحبت کرد و از برنامه ریزی شهرداری جهت کاهش تعداد صدور پروانه ساختمانی سخن گفت.

مهدی عباسی ادامه داد: سرعت بخشیدن به فرآیندهای صدور پروانه نباید کیفیت را فدا کند و همزمان با صدور پروانه های ساخت و ساز، لازم است که اقدامات ضروری جهت کیفیت بخشی به نمای ساختمانی هم انجام شود.

عباسی در ادامه به مصوبه ای اشاره کرد که حدود ۴ ماه پیش در ارتباط با طراحی و پایش نماهای ساختمان شهر تهران به تصویب شورای شهر رسیده بود. وی گفت: اساس این مصوبه چنین بود که توجه ویژه ای به نماهای ساختمانی می شد. به این ترتیب علاوه بر تسریع صدور پروانه های ساختمانی، از نمای شهری هم محافظت می شد.

مهدی عباسی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که بعد از گذشت ۴ ماه از تصویب این مصوبه، هنوز هم با مشکلاتی رو به رو است: در این مورد لازم است که تذکراتی مطرح کنم. با وجود اینکه کمیته های مختلفی برای نمای ساختمانی ایجاد شد، به دلیل بروز برخی اختلالات سیستمی در دو ماه گذشته در سامانه های شهرداری، دسترسی به سامانه های کمیته های نما، در خیلی از مناطق با مشکلات زیادی رو به رو بوده است.

بیشتر بخوانید : مراحل اخذ جواز در تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران در ادامه به موضوع نظارت بر نماهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فرآیند نظارت بر نماهای ساختمانی ضعف هایی اساسی و جدی وجود دارد و شهرداری ها باید با تمرکز ویژه ای به آن بپردازند. همچنین لازم است که شهرداری ها در فرآیند صدور پایان کار ساختمانی، به موضوع نمای ساختمانی نیز عنایت ویژه ای داشته باشند.

در نهایت، ریاست شورای شهر تهران نیز بر این سخنان تاکید کرد و چنین ادامه داد: وظیفه ی نظارت بر نماهای ساختمانی بر عهده ی مهندسین ناظر است و از سازمان های نظام مهندسی باید خواسته شود که نظارت ویژه تری در ارتباط با نمای ساختمانی داشته باشند. لازم است که این فرآیند نظارتی از سوی مهندسین ناظر جدی تر گرفته شود.

دیدگاه ها غیرفعال است