نقش وزارت اقتصاد در طرح نهضت ملی مسکن

نقش وزارت اقتصاد در طرح نهضت ملی مسکن

به نظر می آید که در حال حاضر، هیچ یک از طرح های دولت سیزدهم به اندازه طرح نهضت ملی مسکن مهم نیست. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، حالا به یکی از چالش های بزرگ دولت تبدیل شده است. چرا که موضوع تامین مالی آن به سادگی صورت نمی گیرد و وزارت اقتصاد، به خصوص معاونت بانک و بیمه آن، برنامه مشخصی برای ارائه ی آن ندارند.

به گزارش پرشین سازه ، دولت سیزدهم وعده داده بود که سالی ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد اما در حال حاضر هیچ چیز بر اساس نقشه و برنامه پیش نمی رود و شهریور امسال که قرار بود ۱ میلیون واحد ساخته شود، هنوز به نیمی از آن نیز نرسیده اند.

به نظر می آید که ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی با دو معضل بزرگ مواجه است. اولین معضل به تامین مالی ساخت مسکن برمی گردد و دیگری موضوع تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این مسکن هاست. وزارت مسکن اعلام کرده بود که تا به این لحظه، ۷۰ درصد زمین های لازم برای آغاز پروژه های نهضت ملی مسکن از محل دارایی وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.

با توجه به این مسئله، چنین تعبیر می شود که دیگر دستگاه های دولتی همکاری لازم را برای تامین زمین های نهضت ملی مسکن نداشته اند و در برابر واگذاری زمین های خود برای ساخت مسکن مقاومت می کنند. البته خبرها حاکی از این است که زمین مورد نیاز در برخی از استان ها مثل همدان، اردبیل و اصفهان تامین شده است.

به این ترتیب، به نظر می آید که معضل بزرگتری که دولت با آن رو به رو است، بحث تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن می باشد. با وجود گذشت مدت زمان کافی از آغاز دولت سیزدهم، هنوز هم برنامه مشخص و پایداری برای تامین مالی این طرح ارائه نشده است.

یکی از اصلی ترین وزارتخانه هایی که در حوزه تامین مالی شناخته می شود، وزارت اقتصاد است. این در حالیست که این واقعیت هیچ تاثیری در برخورد مسئولین این وزارتخانه نداشته است. سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد به سوالی که پیرامون شیوه های تامین مالی این طرح پرسیده شد، پاسخ واضح و روشنی نداد و تنها به سهم مسکن از کل تسهیلات حوزه بانکی اشاره کرد.

با توجه به این که یکی از اصلی ترین معضلات موجود در کشور، بازار مسکن است و وعده ی اصلی دولت سیزدهم نیز ساخت واحدهای مسکونی بوده است، به نظر می آید که این عدم شفافیت و پاسخگویی از سوی وزارت اقتصاد جایز نیست. انتظار می رود که وزارت اقتصاد و به خصوص معاونت بانک و بیمه ی این وزارتخانه، برنامه های خود را در جهت تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن به صورت شفاف اعلام کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است