آیا باز هم پای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در گرانی این مصالح وسط بوده است

آیا باز هم پای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در گرانی این مصالح وسط بوده است

فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان به این نکته اشاره کرد که خیلی از کارخانه های بزرگ تولید کننده مصالح ساختمانی، به شکل هدفمند اقدام به کاهش عرضه مصالح کرده اند و همین مسئله منجر به افزایش قیمت شدید شده است.

به گزارش پرشین سازه، این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان چنین ادامه داد: در صورتی که تصمیم به ایجاد ثبات در بازار مسکن داریم، باید سرمایه گذاری و ریسک پذیری را در این بازار تسهیل کنیم. اتفاقی که در حال حاضر رخ نمی دهد.

این عضو هیئت مدیره گفت:

ما به اقتصاد بازار اعتقاد داریم اما این اقتصاد هم بنیان های خودش را دارد و در حال حاضر گرفتار اقتصادی شده ایم که معلوم نیست به کدام سمت حرکت می کند. تولید کنندگان مصالح ساختمانی، از یک سو تمایل دارند که از اقتصاد بازار تبعیت کنند و از سوی دیگر، سیاست های غیررقابتی در حیطه مصالح ساختمانی ایجاد می کنند. به همین دلیل است که نهادهای حاکمیتی و وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید واکنش های مشخص و واضحی در این خصوص داشته باشند.

فرشید پورحاجت در ادامه به این نکته اشاره کرد که بازار مصالح ساختمانی، یک بازار کاملا اقتصادی است و باید نظام عرضه و تقاضا در این بازار حکمفرما باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر، ما نه با کمبود مصالح مواجه هستیم و نه این که شرایط خاصی رخ داده که عرضه مصالح بخواهد کاهش پیدا کند.

این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان چنین گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان مسکن ناچار هستند برای اینکه پروژه تعطیل نشود، مصالح را با قیمت گران تر تهیه کنند. این سیاست چند سالی است که توسط تولیدکنندگان بزرگ مصالح ساختمانی در پیش گرفته شده است و هیچ نهادی هم بر این رفتار نظارت نمی کند.

وی در انتها اشاره کرد: کاهش عرضه، عامدانه توسط تولیدکننده های مصالح ساختمانی صورت گرفته و این کارخانه ها، محصول کمتری را در بورس عرضه می کنند و به دلیل اینکه تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت مصالح بالاتر می رود و دلالی در بازار افزایش پیدا می کند.

دیدگاه ها غیرفعال است