نرخ تورم مسکن مرداد ماه ۱۴۰۱

نرخ تورم مسکن در ماه جاری، 6.5 درصد کاهش یافته است!

آمارها و اخبار حاکی از این است که قیمت مسکن به دلیل برجام اندکی کاهش یافته است و در قیاس با ماه پیش، کاهش ۶.۵ درصدی داشته است. بر اساس اطلاعات و آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به عدد ۱۵۴.۷ در مرداده ماه رسیده است که در قیاس با ماه گذشته، کاهش داشته است.

به گزارش پرشین سازه ، تورم ماهانه قیمت مسکن نیز کاهش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه فعلی نسبت به ماه قبل است. در صورتی که به قیمت مسکن در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نگاهی بندازیم متوجه خواهییم شد که تورم ماهانه ی آن در شهر تهران حدود ۱.۸ درصد بوده است. در صورتی که میزان تورم مسکن در تیر ماه همین سال، حدود ۸.۳ درصد بوده است. به این ترتیب نتیجه می گیریم که تورم مسکن در مرداد کاهش ۶.۵ درصدی داشته است.

در این میان تورم نقطه به نقطه نیز در مورد قیمت مسکن کاهش یافته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. با بررسی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوجه خواهیم شد که تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران به عدد ۴۴.۰ درصد رسیده است. در حالی که این تورم در در مقایسه با ماه پیش که ۴۵.۲ درصد بوده است، کاهشی برابر با ۱.۲ واحد درصد داشته است.

همچنین نرخ تورم سالانه نیز با افزایش رو به رو بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به سال جاری، نسبت به شاخص دوره ی مشابه در سال گذشته است. نرخ تورم سالانه ی مرداد ماه برای خانه های مسکونی شهر تهران به ۲۸.۴ درصد رسیده است که در قیاس با ماه قبل که ۲۷.۱ درصد بوده است، حدود ۱.۳ درص افزایش داشته است.

دیدگاه ها غیرفعال است