بررسی تغییرات نهاده های ساختمانی

بررسی تغییرات نهاده های ساختمانی

در روزهایی که خبر گرانی از هر گوشه و کناری بلند شده است، نهاده های ساختمانی نیز تغییر قیمت داشته اند.

به گزارش پرشین سازه، مرکز آمار ایران اعلام کرده که قیمت نهاده های ساختمانی در فصل زمستان ۱۴۰۰ در قیاس با پاییز سال قبل تنها ۳ درصد رشد داشته است اما در قیاس با زمستان ۹۹، افزایش ۳۵ درصدی داشته است.

اگر قیمت نهاده های ساختمانی را در زمستان ۱۴۰۰ بررسی کنیم، می بینیم که با تورمی ۳ درصدی مواجه شده. حال آنکه در قیاس با فصل قبل( پاییز ۱۴۰۰)، تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است. زمانی که از تورم فصلی صحبت می کنیم، منظور به همان تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل است.

با بررسی شاخص تورم در زمستان ۱۴۰۰، متوجه می شویم که بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه های اجرایی تاسیسات برقی بوده است که با تورم ۱۳.۶ درصد مواجه بوده اند. کمترین تورم فصلی نیز به گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره با تورم ۱.۲ درصد تعلق دارد. بیشترین میزان کاهش تورم نیز به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با تورم منفی ۱.۳ درصد تورم بوده است.

تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است

زمستان ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه برابر با ۳۵.۵ درصد بوده است که در قیاس فصل گذشته که ۳۹.۶ درصد تورم داشته است، با کاهش ۴.۱ واحد درصد رو به رو بوده است. زمانی که از تورم نقطه ای صحبت می کنیم، منظور همان تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه در سال گذشته است.

در این فصل، از میان تمام نهاده های ساختمانی و گروه های اجرایی، گروه شیشه با ۶۹ درصد تورم، بیشترین افزایش را داشته است و گروه اجرایی ایزوگام، قیرگونی و آسفالت؛ در میان تمام گروه ها، با کمترین میزان تورم نقطه به نقطه مواجه بوده است( ۲۷.۲ درصد)

تورم سالانه در نهاده های ساختمانی کاهش پیدا کرده است

تورم سالانه نهاده های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۵۵.۳ درصد بوده است که در قیاس با فصل پاییز همان سال، حدود ۱۴.۶ درصد کاهش داشته است. زمانی که از تورم سالانه صحبت می کنیم، منظور همان درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر در قیاس با همین اطلاع در سال قبل می باشد.

با بررسی تورم نهاده های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۰ متوجه می شویم که بیشترین میزان تورم متعلق به گروه اجرایی شیشه با ۸۵.۴ درصد بوده و کمترین تورم نیز به گروه خدمات با ۳۶.۸ درصد، تعلق داشته است.

بررسی قیمت چند قلم نهاده های ساختمانی

گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده با رشد ۲۸ درصدی قیمت ها: در زمستان ۱۴۰۰، عدد شاخص این گروه به ۱۴۳۱ رسیده که در قیاس با فصل قبل حدود ۱.۲ درصد رشد داشته و در قیاس با فصل مشابه در سال گذشته، ۲۸.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط شاخص چهارفصل قبل از فصل جاری در قیاس با دوره های مشابه سال قبل ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است.

گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با رشد ۳۵ درصدی قیمت ها:

عدد شاخص این گروه در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۲۷۳.۶ رسیده که در قیاس با فصل قبل، ۱.۳ درصد کاهش داشته است. اما با مقایسه‌ی این عدد با فصل مشابه در سال گذشته، متوجه رشد ۳۵ درصدی آن خواهیم شد. همچنین متوسط شاخص چهار فصل ماقبل فصل مربوطه (زمستان ۱۴۰۰) نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۸۰.۷ درصد افزایش داشته است.

گروه اجرایی شیرآلات بهداشتی با رشد ۴۱ درصدی قیمت ها:

بررسی شاخص این گروه از نهاده های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۰ نشان از عدد شاخص ۱۵۲۹ می دهد که در قیاس با فصل قبل ۴.۹ درصد رشد داشته است. همچنین با مقایسه این عدد با فصل مشابه در سال گذشته، متوجه گران تر شدن ۴۱.۲ درصدی این کالاها می شویم. متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۷.۴ درصد رشد قیمت داشته است.

گروه نقاشی ساختمانی با رشد قیمتی ۴۱ درصدی:

عدد شاخص این گروه در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۱۶۳۴ بوده است که به نسبت فصل قبل، حدود ۲.۲ درصد افزایش داشته است. بررسی فصل مشابه سال گذشته نیز نشان می دهد که این شاخص حدود ۴۱.۴ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط چهار فصل ماقبل از فصل جاری، در قیاس با دوره مشابه سال قبل، ۵۶.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

دیدگاه ها غیرفعال است