مدل بازآفرینی شهری در ساخت مسکن باید الگو قرار بگیرد!

مدل بازآفرینی شهری در ساخت مسکن باید الگو قرار بگیرد!

روز گذشته، جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و اعضای شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد که هدف آن بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ بود. همچنین در طول این جلسه، گزارش حسابرسی شرکت نیز تصویب گردید.

به گزارش پرشین سازه ، مجمع عمومی طرح های تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون وی، رئیس امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین جمعی از مدیران ارزش شرکت در محل شرکت بازآفرینی برگزار شد.

یکی از دستاوردهای این جلسه، گزارش حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت بازآفرینی شهری ایران بود که به تصویب رسید.

در طی این جلسه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که باید از ظرفیت شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت تولید مسکن استفاده کرد. وی عنوان نمود: یکی از بهترین روش های تولید مسکن که آسیب های ناشی از ساخت شهرهای جدید را هم ندارد، تولید مسکن از طریق مدلی است که شرکت بازآفرینی شهری ایران در پیش گرفته است. به همین جهت است که باید از ظرفیت های این شرکت در ساخت مسکن بیشترین بهره را برد.

این وزیر دولت سیزدهم در ادامه تصریح کرد: لازم است که بازآفرینی شهری ایران و تولید مسکن رد بافت های فرسوده تبدیل به یک جریان اجتماعی شود. چرا که وقتی تولید مسکن در این بافت به یک جریان عمومی تبدیل شود، با سرمایه اجتماعی مردمی، می توان تحولات قابل توجهی در بخش مسکن ایجاد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که رهبر انقلاب، بر بازآفرینی شهری و افزایش مشارکت مردم برای ساخت مسکن در این بافت ناکارآمد تاکید فراوان دارند و گفت: کار دولت این است که جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی تسهیل گری را در پیش بگیرد. بر همین اساس باید تلاش کنیم تا از روش های مشارکتی و بسیج همه ی امکانات تولید مسکن و تحقق اهداف دولت جامعه ی عمل بپوشانیم.

این عضو کابینه ی دولت سیزدهم در ادامه عنوان کرد که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن فرصت بی نظیری برای ایجاد اشتغال در کشور و بهبود اقتصاد است. وی افزود: ساخت مسکن، وابستگی کمی به تحریم ها دارد. به همین دلیل می توان با تقویت این بخش، اقتصاد کشور را بهبود داده و اشتغال ایجاد کرد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم تصریح کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران باید راهبری تولید مسکن در کشور را به عهده بگیرد. همچنین باید ساز و کاری اتخاذ شود که بازآفرینی در تولید مسکن پیشرو باشد.

وی در نهایت تاکید کرد که تصمیم هایی که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران گرفته می شود و عملکرد این شرکت، به طور مستقیم روی زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل است که اثرات این تصمیمات روی زندگی مردم باید مثبت باشد. بذرپاش گفت: روش های بازآفرینی شهری در بافت های دارای خدمات و امکانات، باید به یک الگو برای تولید مسکن در سایر بخش ها تبدیل شود.

به نظر می آید که بازآفرینی شهری و ساخت مسکن در بافت های فرسوده از مهم ترین مدل هایی است که در ساخت مسکن مورد توجه قرار گرفته است. آسیب هایی که ساخت شهرهای جدید به بار می آورد، می توانند اثرات منفی بسیار در زندگی ساکنین این شهرها به وجود آورند.
بنابراین به نظر می آید که بهبود وضعیت بافت های ناکارآمد شهری در حال حاضر بهترین روش و راهکاری است که می توان جهت تولید مسکن در پیش گرفت.

البته در این میان، دولت ها نیز نقش تسهیل گری باید داشته باشند تا ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن در قالب بازآفرینی شهری بیشترین اثر را داشته باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است