متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان در انتظار پیامک تایید

متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان در انتظار پیامک تایید

با وجود ثبت نام بسیاری از متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن، اما هنوز هم خبری از ارسال پیامک تایید برای این دسته از متقاضیان نیست. این در حالیست که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص این موضوع چنین توضیح داده است: بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تایید نشده اند و برایشان افتتاح حساب انجام نداده ایم چرا که می خواهیم قبل از هر چیزی پروژه ها را تعریف کرده و سپس پیامک ارسال کنیم.

به گزارش پرشین سازه ، علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید چنین ادامه داد: در صورتی که الان متقاضیان مسکن، آورده ی اولیه را واریز کنند بدون این که پروژه ای تعریف شده باشد، ممکن است ارزش ریالی پول آن ها با توجه به نوسانات هزینه های ساخت کاهش پیدا کند. به همین دلیل است که می خواهیم در کوتاه ترین زمان ممکن، منابع مالی را به پروژه ها تزریق کنیم.

وی در ادامه گفت: واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن روی زمین هایی ساخته می شوند که قیمتشان یک سوم هزینه های ساخت است. می خواهیم از زمین های مولد جهت احداث پروژه های روبنایی، زیربنایی، تاسیسات شهری و سرانه های خدماتی استفاده کنیم.

جعفری چنین افزود: برنامه ی اصلی مان جهت تامین زمین واحدهای نهضت ملی مسکن این بوده است که به دنبال زمین هایی باشیم که در حریم شهرهای جدید هستند تا با الحاقاتی که انجام می دهیم، زمین هایی که دارای ارزش و ظرفیت بالقوه هستند، بالفعل شوند.

۸۰ هزار نفر، آورده ی اولیه ۴۰ میلیونی را واریز کرده اند!

علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص آخرین آمارهای افتتاح حساب و واریز وجه اولیه برای واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید چنین گفت: در حال حاضر، بیشتر از ۱۳۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند و از این میان، ۸۰ هزار نفر نیز آورده ی اولیه ی ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند.

چنین برآورد می شود که تمام ۱۳۰ هزار نفری که افتتاح حساب داشته اند، وارد فاز بعدی یعنی واریز آورده ی اولیه گردند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید نمود: ما هنوز تایید نهایی خیلی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را انجام نداده ایم و برای افتتاح حساب به بانک معرفی نکرده ایم. این کار را نکرده ایم تا قبل از هر چیزی، بتوانیم پروژه ها را تعریف کنیم. در صورتی که از همین الان، متقاضیان را به بانک ها معرفی کنیم تا آورده ی اولیه را واریز نمایند، در حالیکه هنوز پروژه ای تعریف نشده، ممکن است که پول متقاضیان در بانک بماند و با توجه به این که هزینه های ساخت، لحظه به لحظه افزایش پیدا می کند، ممکن است که ارزش ریالی پول آن ها کمتر شود. به همین دلیل تدابیری اتخاذ شده است که در کمترین زمان ممکن، آورده ی اولیه ی متقاضیان به پروژه ها تزریق شود و کار ساخت و ساز بدون تعلل صورت بگیرد.

علیرضا جعفری در خصوص واحدهایی که آماده ی بهره برداری شده اند نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۸ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید آماده ی افتتاح هستند که بعد از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد مرحله ی دوم، در فرصتی دیگر به بهره برداری خواهند رسید.

با توجه به وضعیت کمبود شدید مسکن در کشور، به نظر می آید که باید تولید مسکن افزایش پیدا کرده و حمایت های جدی از ساخت و ساز صورت بگیرد. کاری که دولت با سیاست های خود از جمله طرح نهضت ملی مسکن در راستای انجامش است. اما درصد موفقیت این طرح، هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

دیدگاه ها غیرفعال است