مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن واریز شده است

مبلغ 21 هزار و 400 میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن واریز شده است

پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در حالی آغاز می شود که همچنان ثبت نام این طرح ادامه دارد.

به گزارش پرشین سازه ، مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با مبلغ واریز شده به حساب سازندگان، چنین گفت: در حال حاضر ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح مسکن ملی واریز شده است که از این مبلغ، حدود ۹ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان از آورده ی متقاضیان تامین شده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز، از محل تسهیلات بانکی است.

مدیرعامل بانک مسکن گزارش هایی در خصوص آخرین وضعیت حساب های افتتاح شده، واریز وجه و پرداخت تسهیلات ارائه کرد: تا به این لحظه، ۵۵۹ هزار و ۲۷۱ نفر در این طرح ثبت کرده و نزد بانک مسکن، افتتاح حساب نموده اند که مقدار آورده این متقاضیان، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

محمود شایان در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: از مبلغ آورده ی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تا به این لحظه ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است و الباقی آن نیز تا اطلاع دستگاه های متولی، نزد بانک خواهد ماند.

مدیرعامل بانک مسکن چنین اظهار کرد: از محل تسهیلات نیز تا این لحظه، توانسته ایم مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به حساب سازندگان واریز کنیم. به طور کلی جمع آورده ی متقاضیان و تسهیلات بانکی، ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است که در حال حاضر به حساب سازندگان واریز شده است.

شایان در انتهای سخنان خود چنین گفت: تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۹۸ واحد به بانک معرفی شده اند تا قراردادهای لازم بسته شود. از میان این تعداد متقاضی ، بانک با ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ واحد عقد قرارداد کرده است و مبلغ تسهیلات منعقد شده نیز ۳۵ میلیارد تومان می باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است