قیمت نهاده های ساختمانی کاهشی است

قیمت نهاده های ساختمانی کاهشی است

یکی از اصلی ترین معضلاتی که بر سر راه ساختمان سازی وجود دارد، بحث گرانی نهاده های ساختمانی است که در نهایت، قیمت تمام شده ی مسکن را به شدت بالا می برد. علاوه بر این، حاشیه سود سرمایه گذاران را نیز پایین می آورد. اما در تابستان امسال، به نظر می رسد که با کاهش قیمت شاخص نهاده های ساختمانی در شهر تهران رو به رو بودیم که به عدد ۱۴۹۱.۸ رسید. عددی که نسبت به شاخص فصل پیشین با ۳.۴ درصد کاهش رو به رو بود.

به گزارش پرشین سازه ، در تابستان سال جاری، تورم فصلی که گریبانگیر نهاده های ساختمانی بود، معادل ۳.۴ درصد بوده است که در قیاس با فصل قبل حدود ۲۹.۷ درصد کاهش داشته است. وقتی که از تورم فصلی صحبت می کنیم، منظورمان درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری در قیاس با عدد شاخص فصل قبل است.

با بررسی این داده ها، به نظر می رسد که شاخص قیمت نهاده های ساختمانی کمی کاهش پیدا کرده است. اما این که کاهش قیمت این شاخص، در نهایت به افزایش ساخت و ساز منجر خواهد شد، مسئله ای است که باید در موردش صحبت شود.

در این میان، اگر بخواهیم تورم فصلی هر یک از مشاغل ساختمانی را بررسی کنیم، باید بگوییم که بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی نقاشی ساختمان بوده است که با تورم ۹.۹ درصدی مواجه شد. در همین زمان، تورم گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه بیشترین میزان کاهش تورم را در قیاس با دیگر گروه ها تجربه کردند و قیمتشان حدود ۱۵.۴ درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین تورم نقطه به نقطه ی این فصل نیز روند کاهشی داشته است. تابستان سال گذشته، میزان تورم شاخص نهاده های ساختمانی حدود ۴۳.۴ درصد بوده است اما در تابستان ۱۴۰۱، با کاهش ۱۴.۱ درصدی مواجه شده و به عدد ۲۰.۳ درصد رسیده است.

زمانی که صحبت از تورم نقطه ای می شود نیز منظورمان، تغییر شاخص قیمت در فصل کنونی نسبت به فصل مشابه در سال گذشته است. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اجرایی شیشه بوده است که عدد ۸۳.۳ درصد را به ثبت رسانده است. در این میان تورم نقطه به نقطه ی گروه اجرایی آهن آلاتی مثل میلگرد، پروفیل درب و پنجره و …با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه بوده است.

اگر بخواهیم تورم سالانه ی تابستان امسال را در نظر بگیریم، باید اشاره کرد که این تورم حدود ۳۶.۷ درصد بوده است که در قیاس با سال گذشته که تورم ۴۴.۸ درصدی داشتیم، با کاهش ۸.۱ درصد مواجه بوده است.

زمانی که صحبت از تورم سالانه می شود، منظورمان همان درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر، نسبت به همین اطلاع در سال گذشته است. با این حسب، بیشترین میزان تورم نهاده های ساختمانی مربوط به گروه اجرایی شیشه با ۸۵.۲ درصد بوده است. کمترین میزان تورم نیز به گروه آهن آلات، میلگرد و پروفیل با عدد ۱۸.۰ درصد تعلق دارد.

قیمت تمامی مصالح ساختمانی از سال ۱۳۶۵، توسط مرکز آمار ایران به صورت ۶ ماهه اعلام می شود. از تابستان ۱۴۰۰، این طرح به صورت فصلی اجرا شده و مراکز آمار، موظف هستند که قیمت ها را به صورت فصلی اعلام کنند. شیوه ی آمارگیری هم به این صورت است که به تولید کنندگان با عمده فروشان مصالح ساختمانی مراجعه شده و قیمت مصالح مشخص می شود.

با توجه به وضعیت وخیم ساخت و ساز در کشور، خبر کاهش قیمت نهاده های ساختمانی می تواند امیدوارکننده باشد. به خصوص با توجه به این نکته که در حال حاضر نیز کمبود مسکن به طور جدی در کشور وجود دارد.

دیدگاه ها غیرفعال است