عملکرد بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن زیر سوال

عملکرد بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن زیر سوال

عملکرد بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولین دولت بوده است. اما وزیر راه و شهرسازی، امروز در حاشیه نشست دولت اعلام کرد که در طی پنج ماه اخیر، تسهیلات پرداخت شده به اندازه ی ۲ سال قبل است.

به گزارش پرشین سازه ، مهرداد بذرپاش اعلام کرد که تکالیفی که برای بانک ها مقرر شده از میزان تسهیلاتی که پرداخت کرده اند، بیشتر بوده است. خیلی از بانک های خصوصی که اساساً هیچ عملکردی نداشته اند و میزان تسهیلات پرداختی آن ها به نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

یکی دیگر از اخباری که وزیر راه و شهرسازی، امروز به خبرنگاران اعلام کرد، موضوع افزایش تسهیلات مسکن روستایی بود. بذرپاش گفت که مبلغ این وام ۳۵۰ میلیون تومان شده است.

وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اعلام کرد که برای تسهیل نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، تلاش کردیم که وام ارزان قیمت برای روستاها و شهرهایی که زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند، تصویب کنیم و حالا مبلغ این وام از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

تعداد این تسهیلات نیز از ۲۰۰ هزار به ۳۵۰ هزار فقره رسیده است که نشان از توجه دولت به مسکن روستایی می دهد.

البته به نظر می رسد که با توجه به عملکرد ضعیف بانک ها در پرداخت وام مسکن، نمی توان انتظار داشت که چنین تسهیلاتی به سادگی در اختیار متقاضیان قرار بگیرند.

این مقام مسئول همچنین، روند واگذاری زمین به روستاییان و شهرنشینان را مثبت اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که تا اینجای کار، ۵۰۰ هزار قطعه زمین واگذار شده و تا پایان سال نیز، همین مقدار زمین به متقاضیان شهرها و روستاها واگذار خواهد شد.

بانک های خصوصی، عملکرد صفر داشته اند!

طرح نهضت ملی مسکن در حالی آغاز شد که چشم امید دولت برای تامین منابع مالی آن به بانک ها بود. اما با گذشت دو سال، دیگر خوشبین تر افراد در دولت هم توقع همکاری بانک ها را ندارند.

در واقع بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، عملکرد برخی از بانک های خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است. به این معنی که اساساً حتی یک ریال هم تسهیلات مسکن پرداخته نکرده اند.

در این میان، بانک مسکن بیش از دیگر بانک ها، تسهیلات پرداخت کرده است و تقریبا به وظایف قانونی خود عمل نموده!

نکته ی جالب توجه اینجاست که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید بخشی از اعتبارات خود را به حوزه ی مسکن اختصاص می دادند اما مشخصاً بانک های هیچ ترسی از قانون ندارند و به راحتی، آن را نادیده می گیرند.

البته در این میان و بعد از تاکیدات رئیس دولت سیزدهم، به نظر می آید که این بانک ها در طرح مزبور فعال تر شده اند. مهرداد بذرپاش می گوید که در این پنج ماه اخیر، بیش از ۲ سال قبل از آن، تسهیلات پرداخت شده اما هنوز هم عقب ماندگی هایی وجود دارد که باید جبران شوند و این مقدار تسهیلات اصلا کافی نیست.

وی از عملکرد بانک ها اعلام نارضایتی کرد و خاطرنشان ساخت که از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخواست کرده که نسبت به این موضوع، حساس تر باشند تلاش های زیادی در این خصوص صورت گرفت و بعد از جلسه ی شورای عالی مسکن، چهار جلسه ی دیگر نیز برگزار شد.

در طی دو روز گذشته نیز، دولت در حال بررسی عملکرد و فعالیت بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن بوده است.

این مقام مسئول تاکید کرد که حتی بانک های خصوصی هم وظیفه ای ملی بر عهده دارند. آن ها سپرده ی مردم را دریافت کرده اند و باید این سپرده ها را برای پروژه های ملی، مصرف کنند.

بنگاه داری و سوداگری توسط بانک ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید هر چه سریع تر، فکری به حال آن صورت بگیرد.

مهرداد بذرپاش در انتهای سخنان خود به موضوع ساخت مسکن فرهنگیان نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که ساخت این واحدها با همکاری وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. همچنین قرار است برای دانشگاهیان نیز با همراهی وزارتخانه های بهداشت و علوم و البته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسکونی ساخته شود.

وی در پاسخ به این سوال که اراضی مورد نیاز این واحدها از کجا تامین می شود، تاکید کرد که زمین های لازم توسط خود این نهادها تامین می شود. اولویت تحویل واحدهای مسکونی هم با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه است. البته ساخت خوابگاه متاهلی نیز در برنامه است.

دیدگاه ها غیرفعال است