شعارهای دولتی، کمکی به مسکن سازی نکرد

شعارهای دولتی، کمکی به مسکن سازی نکرده است!

گرچه بازار ملک و املاک، تنها حوزه ای نیست که دچار افزایش شدید قیمت شده است اما با توجه به اینکه موضوع مسکن، مسئله ای جدی و مهم است، بحرانی که در حال حاضر در بازار مسکن به وجود آمده، غیرقابل گذشت است. از طرفی دیگر قیمت های نجومی ملک، هیچ ارتباطی با شعارهای زیبا و امیدوارکننده ی دولتی ها ندارد.

به گزارش پرشین سازه ، به نظر می آید که وعده های ساخت و ساز مسکن را باید فعلا به فراموشی سپرد. وزیر جدید راه و شهرسازی نیز به صراحت اعلام کرده است که هزینه ی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با بودجه ی یک سال کشور برابر است و به نظر می آید که فعلا چنین پولی در اختیار دولت است.

اما از آن جایی که مشکل مسکن به قوت خود سرجایش باقیست، سوال دیگری مطرح می شود: باید چه کرد؟!

دهمین ماه سال در حالی آغاز می شود که همچنان وضعیت بازار مسکن وخیم و تورمی است. گران شدن قیمت مسکن باعث شده که خیلی از افراد، قدرت خرید خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، هر یک از مسئولین و نهادها، تقصیر این گرانی را به عهده ی دیگری می اندازند و تنها متضرر واقعی، مصرف کنندگان هستند.

زمین گران شده است و نهاده های ساختمانی نیز رو به افزایش رفته اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت مسکن نیز رشد پیدا کند.

در این میان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در خصوص ادامه ی گرانی ها و شرایطی که در حال حاضر بر بازار مسکن حکم فرماست، چنین گفت: مدت هاست که این وضعیت نا به سامان ایجاد شده و با وجود هشدارهایی که داده می شود، دولت تنها با اعلام آمار و ارقام متفاوت، درصدد است که سرپوشی روی افزایش قیمت و کاهش تولید در این بازار بگذارد.

این کارشناس مسکن در ادامه به گرانی نهاده های ساختمانی اشاره کرد و تاکید نمود که این گرانی به زودی روی روند ساخت و ساز نیز اثر منفی می گذارد و در نهایت، دوباره تورم مسکن بیشتر می شود.

افشین پورحاجت در خصوص این وضعیت چنین توضیح داد: شرایط ناگواری که روی بازار سایه انداخته، دلیل اصلی خروج سرمایه ها از بازار پرتقاضای تولید مسکن بوده است. به طوری که در طول یک سال گذشته، شاهد بودیم که سرمایه ها از این بازار فرار کرده اند.

وی دی ادامه به عدم ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل این بحران اشاره کرد و اظهار کرد: حتی دورنمای بهبود هم وجود ندارد و به همین دلیل، سرمایه گذار بخش خصوصی ریسک حضور در این بازار را نمی پذیرد و حاضر به سرمایه گذاری نیست.

پورحاجت گفت: در طول ماه های گذشته، اولویت اصلی دولت بهبود کسب و کار و اقتصاد بوده است. اما متاسفانه سیاست هایی که در حوزه ی مسکن به کار گرفته است، بیشتر در جهت تحقق برنامه های کوتاه مدت بوده اند و حتی در برخی مواقع ناقص اجرایی شده اند. به همین دلیل است که هنوز مشکلات اصلی تولید مسکن سر جای خود هستند و بهبود رخ نداده است.

وی در ادامه تاکید کرد که هیچگاه بر پیشنهادهای سازنده ی بخش خصوصی توجهی نشده است و همین موضوع یکی از اصلی ترین دلایل شکست دولت در بخش مسکن و اقتصاد آن بوده است.

دیدگاه ها غیرفعال است