سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی در حال ساخت

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی در حال ساخت

در حال حاضر بیشتر سازندگان تمایل و علاقه ای به بازار ساختمانی ندارند. بررسی حجم سرمایه گذاری های ساختمانی و پروژه های در حال ساخت نشان می دهد که به دلیل رکود چندساله، ساخت و سازها رو به کاهش است.

به گزارش پرشین سازه ، وضعیت سرمایه گذاری ساختمانی نشان می دهد که خیلی از سازندگان علاقه ی خود را به ساخت و ساز دست داده اند و این می تواند زنگ خطری برای آینده ی عرضه ی مسکن باشد. بررسی آمارها نشان می دهد که در سه ماه نخست سال جاری، سرعت تخلیه ی انبار بازار مسکن از ساختمان های تازه ساز خیلی بیشتر شده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد که سرعت سرمایه گذاری های جدید ساختمانی برای جایگزینی در این انبار به شکل میان مدت و بلندمدت، با روند خروج واحدهای تکمیل شده و آماده، اصلا تناسب ندارد و اختلاف فاحشی میان آن ها وجود دارد.

در شرایطی که حجم ریالی سرمایه گذاری در ساختمان های تکمیل شده و آماده خیلی سریع بیشتر شده است، ورود سرمایه برای ساخت پروژه های ساختمانی جدید خیلی کمتر شده است و دیگر کمتر سازنده ای به کار خود ادامه می دهد.

اختلاف میان ورود و خروج سرمایه در بازار ساخت و ساز مسکن خیلی زیاد است. در حقیقت به آن اندازه ای که سرمایه های ریالی از بازار ساخت مسکن خارج می شود، ورود سرمایه رخ نمی دهد. همین مسئله فاصله ای که میان آن دو وجود دارد را افزایش می دهد.

این وضعیت که نتیجه ی ۶ سال رکود عمیق در بازار ساخت و ساز مسکن است، منجر به تخلیه ی انباره بازار مسکن از ساختمان های نوساز شده است. در حقیقت میزان سرمایه گذاری ریالی در بخش ساختمان های تکمیل شده، بسیار کمتر شده است. در نتیجه می توان گفت که موجودی ساختمان های نیمه تمام بدون اینکه برای جایگزینی ساختمان های آماده کافی باشند، رو به کاهش هستند.

در حال حاضر، آمارهای بانک مرکزی از وضعیت سرمایه گذاری ساختمانی در بهار سال جاری نشان می دهد که حجم کلی سرمایه گذاری در این بازار، کلاً ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میان، ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به ساختمان هایی بوده است که به تازگی آغاز به کار کرده اند. ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به ساختمان های نیمه تمام و ۲۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان نیز مربوط به ساختمان های تکمیل شده بوده است.

از سوی دیگر، حجم کلی سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سه ماه اول سال، کلاً ۴۱.۱ درصد نسبت به حجم سرمایه گذاری های ساختمانی در بازه ی زمانی بهار ۱۴۰۰ رشد داشته است. این میزان رشد در بخش ساختمان های شروع شده برابر با ۴۲ درصد، در ساختمان های نیمه کاره ۳۱.۸ درصد و در ساختمان های تکمیل شده نیز ۸۰.۶ درصد بوده است.

همین اعداد نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری در ساختمان های تکمیل شده در بهار امسال، خیلی بیشتر از ساختمان هایی است که به تازگی شروع به ساخت کرده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است