ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های پایین جامعه

500 هزار واحد مسکونی برای دهک های پایین جامعه ساخته خواهد شد!

گرچه مشکلات و معضلات مسکن بیشتر اقشار جامعه را درگیر کرده است اما دهک های پایین درآمدی عملا با بحران مسکن رو به رو هستند. به همین دلیل است که تمرکز مسئولین بر روی حل مشکل این قشر جامعه است.

در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های پایین جامعه و در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و تا سال آینده به آن ها واگذار می شود.

به گزارش پرشین سازه ، وزیر راه و شهرسازی به جلسه ای که با معاونین مسکن وزارت راه و معاون اول رئیس جمهور داشته است اشاره کرد و گفت: گام های مهمی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه برداشته شده است. نحوه تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه مثل اعضای بهزیستی و کمیته امداد، مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که سهم وام آن ها از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود.

وی در ادامه تاکید کرد: برای این دسته از اقشار جامعه، حدود ۵۰۰ واحد مسکونی در حال ساخت است و تا سال آینده، به آن ها واگذار می شود.

قاسمی افزود: در این جلسه پیشنهاداتی برای کمک دولت به تامین مسکن دهک های اول تا سوم ارائه خواهد شد.

وی در ادامه به تامین مسکن کارکنان وزارت های مختلف اشاره کرد و عنوان نمود که قرار است تمامی وزارتخانه ها با تامین زمین از سوی خود وزارتخانه یا از سوی وزارت راه و شهرسازی، مسکن مورد نیاز کارکنان خود را تامین کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید نمود: بر اساس تاکید معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه ها موظف شده اند که برنامه ی ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان خود را تا چند روز آینده ارائه کنند. ساخت مسکن برای کارکنان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.

وی در نهایت به تغییر شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در شرایط جدید، تمامی کارکنان از جمله کسانی که حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده اند یا حالا هم مسکن دارند نیز می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است