روند پیشرفت مسکن ملی اصفهان

وضعیت مسکن ملی اصفهان، رو به پیشرفت است!

پروژه ی نهضت ملی مسکن در تمام کشور، وارد مراحل اجرایی شده است. در این میان، استان اصفهان یکی از بزرگ ترین استان هایی محسوب می شود که این طرح در آن آغاز به کار کرده است. مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز در خصوص زمان تحویل واحدهای مسکونی این طرح چنین توضیح داد: اقدامات مربوط به هر پروژه ی مسکن ملی در استان، در بازه ی زمانی ۲ ساله به نتیجه خواهد رسید.

به گزارش پرشین سازه ، مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، آقای علیرضا قاری قرآن، در خصوص پدیده ی فرونشست زمین و اثرگذاری آن بر میزان خرید و فروش مسکن در اصفهان نیز چنین توضیح داد: مسئله ی فرونشست زمین در برخی از نقاط استان، بر مقدار معاملات و خرید و فروش مسکن اثر گذاشته است. چرا که وقتی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به فرونشست زمین عنوان می شود، طبیعتا خیلی از تصمیم گیران و کسانی که به دنبال ساخت و ساز مسکن هستند به این موضوعات توجه می کنند. نکته این جاست که آمارهای مربوط به این معضل بزرگ هم کم نیست.

قاری قرآن، در خصوص وضعیت نهضت ملی مسکن در استان چنین گفت: به طور کلی حدود ۴۲۲ هزار ثبت نام مسکن ملی در استان داشته ایم. از این میان حدود ۱۵۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده اند.

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعلام کرد: بخش زیادی از متقاضیان واجد شرایط مربوط به شهر اصفهان هستند. ۷۰ هزار متقاضی مسکن ملی داشته ایم که بیشتر در شهرهای بهارستان و شاهین شهر بوده اند. در شهر اصفهان جایی نداریم که در این مسیر اضافه کرده باشیم و بیشتر بار مسکن سازی در همین دو شهر است.

وی در ادامه اعلام کرد که ۳۰ هزار واحد مسکونی هم در فولادشهر در حال ساخت می باشند و ۵۰ هزار واحد دیگر نیز در کل استان گسترش دارند. مدیر کل راه و شهرسازی استان در ادامه خاطرنشان ساخت: مراحل اجرایی ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن برای کسانی که واجد شرایط بوده اند، آغاز شده و از این میان حدود ۳۰ هزار نفر نیز به پروژه ها معرفی شده اند و فرآیند پرداخت وجه نیز آغاز شده است.

وی افزود: ساخت و ساز نیز به همین اندازه در استان، در حال شکل گیری است. حدود ۳۰ هزار واحد در بهارستان و ۱۲ هزار عدد نیز در شاهین شهر در حال بارگذاری است. امور اداری مربوط به این واحدها نیز انجام شده است و در کل حدود ۵۰ هزار واحد هیچگونه مشکل اداری ندارند و مراحل ساخت آن ها نیز شروع شده است.

وی همچنین در خصوص زمان تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: زمان تحویل پروژه های این طرح ممکن است متفاوت باشد و به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد. ما به عنوان دولت، زمین لازم برای ساخت را تامین کردیم و مسائل مختلف آن را حل و فصل نمودیم. مجریان این طرح نیز انتخاب شده اند و پس از آن واریز وجوه تسهیلات بانکی مورد توجه می باشد. به طور کلی، اقدامات مربوط به هر پروژه ظرف مدت زمانی ۲ ساله به نتیجه می رسند.

دیدگاه ها غیرفعال است