رشد ۳.۱ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان

رشد 3.1 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان

بخش ساختمان یکی از حوزه هایی است که علاوه بر ارزش واقعی خود، قادر به تولید ارزش افزوده نیز هست. حالا آمارهای رسمی نشان می دهد که در نیمه ی اول امسال، ارزش افزوده ی بخش ساختمان بیشتر شده و به ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که در قیاس با سال گذشته با رشد ۳.۱ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش پرشین سازه ، این آمارهای مقدماتی از سوی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده و نشان می دهد که ارزش افزوده ی بخش ساختمان در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ در قیاس با همین دوره ی زمانی سال قبل، رشد ۳.۱ درصدی داشته است.

اگر بخواهیم بازه ی زمانی این رشد را کوتاه تر کنیم، باید بگوییم که در سه ماه اول و دوم امسال با رشد ۱.۶ و ۴.۳ درصدی رو به رو بوده است.
این رشد ارزش افزوده با توجه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ مقایسه می شود. به عبارت دیگر، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان خصوصی در قیاس با قیمت هایی که ۷ سال پیش وجود داشت، در سه ماه دوم سال ۱۴۰۲، نشان می دهد که بخش ساختمان با رشد ۱۲ درصدی ارزش افزوده در مقایسه با سال گذشته رو به رو شده است.

بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۵ می توان گفت که در شش ماه اول امسال، سرمایه های ثابت ناخالص در بخش ساختمان حدود ۲.۷ درصد بوده است. این عدد در سه ماه اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۱.۷ و ۳.۴ درصد بوده است.

افزایش ارزش افزوده ی ساختمان باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران و سازندگان، سرمایه های خود را به این بخش وارد کنند و به طور دائم منجر به رشد آن شوند.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت های ثابت سال ۹۵، نشان می دهد که در شش ماه اول امسال با رشد ۶.۶ درصدی ارزش افزوده نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.

یکی دیگر از نکات جالب توجه آمارهای بانک مرکزی این بود که نشان می داد در شش ماه اول امسال، میزان سرمایه گذاری در ساختمان های جدید بخش شهری افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران و سازندگان، تمایل بیشتری برای حضور در این بخش دارند. به نحوی که سرمایه گذاری در این بخش، نسبت به دوره ی مشابه پارسال، حدود ۴۸.۲ درصد بیشتر شده و به ۴۳۰۰.۸ میلیارد ریال رسیده است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری حقیقی در ساختمان های جدید مناطق شهری نسبت به شش ماه اول سال ۱۴۰۱ به اندازه ی ۶ درصد رشد داشته است.

یکی دیگر از مولفه هایی که در گزارش بانک مرکزی به آن توجه شده بود، مراحل ساخت ساختمان است. به این معنی که در شش ماه اول امسال، تمام مراحل ساخت پروژه های ساختمانی با افزایش همراه بوده است. در واقع، تمام مراحل ساخت و ساز با یک رشد قابل توجه همراه شده اند.

در ساختمان هایی که به تازگی آغاز به ساخت کرده بودند، رشد سرمایه گذاری نسبت به شش ماه اول پارسال، حدود ۶۵.۸ درصد بوده است. به این معنی که پروژه های جدید زیادی آغاز به کار کرده اند و رشد آن ها قابل توجه بوده است. البته این مسئله بدین معنی نیست که تصمیم به ساخت و ساز سازندگان نیز جدید بوده است. بلکه به نظر می آید که این رشد ساخت و سرمایه گذاری، در سال های پیشین انجام شده و حالا نوبت به آغاز پروژه ها رسیده است. به همین دلیل، این موضوع در آمارها نیز منعکس شده است.

ساختمان های نیمه تمام نیز با رشد سرمایه گذاری ۴۳.۸ درصدی همراه بوده اند. به نظر می آید که بخش زیادی از این رشد به خاطر پروژه های مسکن مهر باشد که بر اساس گفته های مسئولین، قرار است تا پایان دولت سیزدهم، پروژه های آن ها به طور کامل بسته شود.
در آخر باید بگوییم که سرمایه گذاری بر پروژه های تکمیل شده نیز با رشد ۴۲.۵ درصدی نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته، رو به رو بوده است. به این معنی که حتی با وجود رکود زیادی که بر بازار معاملات مسکن و ملک سایه انداخته، هنوز هم می توان گفت که سرمایه گذاری بر واحدهای تکمیل شده دچار رشد شده است.

تمام این مسائل نشان می دهد که ارزش افزوده ی ساختمان همچنان بالاست و خیلی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند که به جای رفتن به بازارهای موازی، از فرصت های موجود در همین بازار استفاده کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است