دریافت سند مالکیت برای سکونتگاه های غیررسمی

دریافت سند مالکیت برای سکونتگاه های غیررسمی

یکی از چالش های بزرگ شهرداری، سکونتگاه هایی است که سند رسمی ندارند. نزدیک به ۱۰ درصد از کسانی که در چنین سکونتگاه هایی زندگی می کنند، فاقد سند رسمی می باشند اما در آخرین اقداماتی که از سوی مسئولین مربوطه صورت گرفته، متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه شرکت بازآفرینی شهری برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

به گزارش پرشین سازه ، چالشی که در خصوص این سکونتگاه های غیررسمی وجود دارد، مربوط به نوسازی آنهاست.

بر اساس گفته های مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای دریافت پروانه ساختمانی نوسازی و مقاوم سازی، به سند مالکیت نیاز است. اما از آنجایی که ساکنین این سکونتگاه ها، سند رسمی ندارند، نمی توانند از مزیت هایی که برای نوسازی در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
محمد آئینی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که بر اساس بند “م” تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال، کسانی که می خواهند سند ملک خود را که واقع در سکونتگاه های غیررسمی است، دریافت کنند و با توجه به بند “ک” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته، می توانند برای دریافت سند اقدام نمایند.

تعداد محله های حاشیه ای در ۱۱۰ شهر کشور، ۱۱۵۳ محله است. بیشتر این محله ها بدون مجوز ساخته شده اند و خارج از نظام برنامه ریزی شهری قرار گرفته اند. به همین دلیل، سند رسمی ندارند. اما در راستای طرح نوسازی بناهای فرسوده، ساکنین این محله ها نیز می توانند برای دریافت سند رسمی خود اقدام کنند و تسهیلات نوسازی و مجوزهای مربوطه را دریافت نمایند.
البته در این میان بخشی از ساکنان این محلات، دارای سند رسمی نیز هستند که معاون وزیر راه و شهرسازی، تعداد این ساکنان را ۳۰ درصد کل جمعیت این محلات دانست.

محمد آئینی اعلام کرد:

نزدیک به ۶۰ درصد مالکان این سکونتگاه های غیررسمی، سند عادی دارند. تعداد کسانی که فاقد سند رسمی هستند، بسیار کم است. این افراد هم می توانند همین امروز به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده مراجعه کرده و تقاضای دریافت سند مالکیت خود را ثبت کنند.

این سامانه به همت شرکت بازآفرینی شهری ایران راه اندازی شده و آدرس آن، facility.udrc.ir می باشد.
محمد آئینی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که برای دریافت سند ملک، باید اطلاعات فردی و مشخصان ملک را به طور کامل در سامانه ی مزبور ثبت کرد و سپس، درخواست سند رسمی را نهایی ساخت.
بر اساس اخباری که در این خصوص منتشر می شود، میزان استقبال از این سامانه و دریافت سند رسمی بسیار خوب بوده و انتظار می رود که به زودی، مشکل سکونتگاه های غیررسمی به طور کامل برطرف شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان ساخت که یکی از شروط اصلی صدور سند رسمی، سال ساخت است. در واقع سند رسمی فقط برای زمین هایی صادر می شود تا ساخت و ساز در آنها به قبل از تاریخ ۱ فروردین ۹۴ برمی گردد.

در واقع با توجه به هدف اصلی صدور سند برای سکونتگاه های غیررسمی، طبیعی است که شرط قدیمی بودن سازه مطرح باشد. این تبصره برای نوسازی بافت فرسوده نوشته شده است و به همین خاطر مشمول سکونتگاه های غیررسمی جدیدتر نمی شود.
محمئ آئینی تاکید کرد که دولت سیزدهم تاکید ویژه ای به ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و نوسازی بافت فرسوده دارد و به همین دلیل، در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.

بر اساس گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی، این یک فرصت طلایی برای ساکنین این سکونتگاه هاست که بتوانند سند رسمی برای ملک خود دریافت کنند. وی از تمام ساکنان این مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی درخواست کرد که این فرصت را مغتنم شمرده و همین امروز در سامانه ی مزبور ثبت نام کنند.

بعد از دریافت سند رسمی، می توانند از امکاناتی که دولت برای بافت های فرسوده در نظر گرفته، استفاده کنند. امکاناتی همچون بسته های تشویقی ۱۹ گانه که توسط شهرداری و دولت تدوین شده اند و شامل اضافه طبقه و…می باشند. همچنین می توان تسهیلات نوسازی ارزان نیز دریافت کرد و اقدام به مقاوم سازی و نوسازی ملک مزبور نمود.

دولت و شهرداری، مدت هاست که توجه ویژه ای به نوسازی بافت فرسوده دارند و در همین راستا، بسته های تشویقی متعددی تدوین کرده اند تا مالکان و سازندگان را به حضور در طرح نوسازی بافت فرسوده ترغیب کنند.
بر اساس آمارهای موجود، همین بسته های تشویقی موجب شده که صدور مجوزهای ساختمانی در بافت فرسوده افزایش پیدا کند. به نظر می رسد که میزان استقبال از این طرح بسیار بالا بوده است.

دیدگاه ها غیرفعال است