جزئیات وام مسکن ۶۰۰ میلیون تومانی

وام 600 میلیونی مسکن نصیب چه کسانی می شود؟!

در حال حاضر که طرح نهضت ملی مسکن در بسیاری از نقاط کشور به مراحل اولیه رسیده است و کلنگ ساخت آن ها زده می شود، در آخرین خبرها به گوش می رسد که تسهیلات خودمالکی برای کسانی که در اطراف تهران زمین دارند به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. در ضمن تمام کسانی که در اطراف حرم عبدالعظیم دارای ملک فرسوده هستند نیز می توانند تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیات خود مالکی دریافت کنند.

به گزارش پرشین سازه ، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران چنین گفته است که تمام متقاضیان وام ۴۵۰ و ۶۰۰ میلیونی، به شرط داشتن شرایط احراز می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی افزود: همچنین تمامی سازندگان، انبوه سازان، تعاونی های دارای زمین و …در استان تهران می توانند از این طرح خود مالکی بهره مند شوند.

محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه ی سخنان خود اشاره کرده است که تمامی مالکین واحدهای مسکونی فرسوده در تهران ۴۵۰ میلیون و بافت فرسوده ی اطراف حرم عبدالعظیم ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات خودمالکی می توانند دریافت کنند. این رقم برای متقاضیان دارای زمین در دیگر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان وام نوسازی است.

وی چنین می گوید: همچنین تمام شهروندان تهرانی و کسانی که دارای زمین یا واحد مسکونی فرسوده هستند و می خواهند آن را نوسازی کنند نیز می توانند از این تسهیلات خود مالکی بهره ببرند.

در صورتی که متراژ واحد این متقاضیان کم است نیز می توانند با تجمیع واحدهای خود از این تسهیلات استفاده کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است