تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن

تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن

صندوق ملی مسکن با این هدف تاسیس شد که بخشی از بودجه صرف ساخت مسکن شود. حالا مدیرعامل صندوق ملی مسکن می گوید که حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق در سال گذشته، صرف تولید و تکمیل مسکن شده است.

به گزارش پرشین سازه ، قرار بر این شده که اقساط مربوط به مسکن مهر، صرف ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن شود.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی اعلام کرد که پیش بینی ها از بازگشت اقساط طرح مسکن مهر، ۳.۸ همت است که طبق هماهنگی صورت گرفته با بانک مسکن، قرار است که این مقدار در راستای ساخت مسکن جدید هزینه شود.

این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که هدف اصلی تاسیس صندوق ملی مسکن، تامین مالی برای طرح نهضت ملی مسکن بوده است.

وی گفت: از زمانی که این صندوق تاسیس شده تا به امروز، تمام تلاشمان این بوده است که بر اساس ظرفیت هایی که در اساسنامه ی صندوق ذکر شده، بتوانیم منابع مالی لازم را تامین کنیم و فعالیت هایی بابت تجمیع منابع مالی داشته باشیم. همچنین مشارکت در تامین مالی ساخت، جذب و هدایت این منابع و…نیز بخشی از فعالیت های صندوق بوده است که تمام این اقدامات در نهایت به تسریع و تسهیل عملیات ساخت مسکن منجر خواهد شد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تکمیل واحدهایی که از طرح مسکن مهر باقی مانده اند، اشاره کرد و تاکید نمود که در سال گذشته از محل گردش منابع سازمان ملی زمین و مسکن و البته تلاش های شهرهای جدید، بلاخره بخشی از واحدهایی که از طرح مزبور باقی مانده بودند، تکمیل شدند.

وی تاکید کرد که صندوق ملی مسکن در سال گذشته موفق شد که حدود ۲ هزار میلیارد تومان را به تکمیل پروژه ها اختصاص دهد. بخشی از این مبلغ در اداره های کل راه و شهرسازی هزینه شد و بخشی دیگر نیز در شهرهای جدید به کار رفت.

به نظر می رسد که صندوق ملی مسکن که از زمان تاسیس خود بدون بودجه بوده است، در سال گذشته، توانسته که مبالغ خوبی را برای تکمیل پروژه های مسکونی قدیمی هزینه کند.

بودجه ی صندوق ملی مسکن در سال جاری

محمدرضا مهدیار اسماعیلی پیش بینی کرد که در سال جاری، منابع متصل به صندوق ملی مسکن، بودجه ای برابر با ۱ هزار میلیارد تومان تامین خواهند کرد. بعد از اختصاص یافتن این بودجه، می توان آن را در بخش های مختلف مسکن سازی هزینه کرد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن همچنین به بودجه ی عمومی این صندوق نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در بودجه ی امسال هم، منابعی برای تامین مالی این صندوق در نظر گرفته شده است. یکی از این منابع، از محل بانک هایی است که بر اساس قانون عمل نکرده و تسهیلات مسکن را بر اساس سقف مشخص شده، پرداخت نکرده اند.

بر اساس قانون، تمام بانک ها موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. بنابراین تمام بانک هایی که به این وظیفه ی قانونی خود عمل نکرده اند، موظف هستند که به اندازه ی تعهد خود، مبالغ مورد نظر را به صندوق ملی مسکن برگردانند.

با توجه به این موضوع؛ بسیاری از بانک ها مکلف خواهند شد که مقادیری را به صندوق ملی مسکن اختصاص دهند. چرا که به جز بانک مسکن، هیچ یک از این بانک های عامل، به وظایف خود در برابر قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده اند.

قسط های مسکن مهر در طرح نهضت ملی

یکی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن، اقساط طرح مسکن مهر است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به این مورد، تاکید کرد که مبلغ خوبی از این محل به دست می آید و باید آن را به نفع عملیات نهضت ملی مسکن، وصول کرد.

به این ترتیب، ممکن است که بخشی از مشکلات مالی که گریبانگیر طرح نهضت ملی مسکن شده اند، برطرف گردند و شاهد افزایش سرعت در روند ساخت پروژه های آن باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است