تاثیر رکود مسکن بر بازار آهن

بازار آهن هم متاثر از رکود بازار مسکن است!

مدت هاست که اوضاع بازار مسکن اصلا جالب نیست و خبرهای خوبی از آن به گوش نمی رسد. طبیعتا زمانی که در مورد مسکن صحبت می کنیم، باید بازارهای وابسته را نیز در نظر بگیریم. وضعیت بازار آهن کشور نیز در حال حاضر نا به سامان است.

به گزارش پرشین سازه ، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز به این رکود اشاره کرده و آن را متاثر از رکود بازار مسکن دانست. وی این وضعیت را ناشی از ورود تولیدکنندگان روس دانست و ادامه داد: در چند ماه اخیر شاهد بوده ایم که تولیدکنندگان آهن روس به بازار ورود پیدا کرده اند و با توجه به تخفیفاتی که در زمینه فروش آهن ارائه کرده اند منجر به سقوط شدید قیمت آهن شدند. همین مسئله باعث شد که در نهایت صادرات آهن ایران به کلی حذف شده و تمام مشتریان جهانی، طبیعتا به سمت بازار روسیه روی بیاورند.

رضا نادری، نائب رئیس اتحادیه آهن اهواز در ادامه گفت: همچنین تقاضا برای خرید آهن نیز وضعیت نا به سامانی را طی می کند و بسیار کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر، قیمت مواد اولیه نیز رشد شدیدی داشته و همین موضوع در نهایت به شیب ملایم افزایش قیمت آهن در بازار منجر شده است. در حال حاضر هر کیلو میلگرد به طور میانگین حدود ۱۶ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.

نادری گفت: البته در ابتدای پاییز هر سال با روند کاهش قیمت آهن رو به رو هستیم. امسال نیز روال بر همین است و قیمت آهن کاهش پیدا می کند. اما میزان فروش ما به تقاضای بازار بستگی دارد.

وی در ادامه به موضوع ارتباط رکود بازار مسکن با وضعیت کنونی بازار آهن اشاره کرد و تاکید نمود که قیمت آهن ناشی از رکود مسکن است. نادری خاطرنشان کرد: بستگی دارد که بساز بفروش ها چقدر تقاضای خرید آهن داشته باشند تا بتوانیم بحث افزایش فروش را بررسی کنیم. به عبارت دیگر اگر بازار مسکن از رونق افتاده باشد، طبیعتا روی بازار آهن نیز تاثیر می گذارد و میزان فروش را پایین می آورد.

دیدگاه ها غیرفعال است