تاثیر بسته های تشویقی شهرسازانه در نوسازی بافت فرسوده

بسته های تشویقی شهرسازانه در نوسازی بافت فرسوده موثر بوده اند!

موضوع واحدهای غیرایمن و ناپایدار دوباره مطرح شده است. به خصوص با توجه به زمین لرزه ی اخیری که در شهرستان خوی رخ داد و منجر به تخریب بخش زیادی از شهر گردید. حالا در جدیدترین خبرها به گوش می رسد که معاون راه و شهرسازی چنین گفته است: حدود ۴۸ هزار واحد ناپایدار در سطح استان هرمزگان داریم که ۲۸ هزار واحد در محدوده ی بندرعباس هستند.

به گزارش پرشین سازه ، محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت بازآفرینی شهری ایران، موضوع پرداخت بسته های تشویقی در نوسازی بافت فرسوده ی کشور را موثر دانست. وی همچنین در طول جلسه ای که با حضور کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان ها برگزار می شد، در خصوص میزان بافت های فرسوده و جمعیت ساکن در آن ها چنین گفت: به طور کلی، بر اساس شاخص هایی که شورای شهرسازی و معماری ایران مصوب کرده است، ۷۴ هزار بافت فرسوده داریم. از این میان، ۳۲ هزار هکتار در بافت تاریخی ۲۰۰ شهر هستند. ۵۹ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و در قالب هزار و ۵۳ محله در سطح کشور داریم که به طور کلی، ۱۶۶ هزار هکتار خواهند بود. این رقم حدود ۲۰ درصد از سطح شهرهای کشور را در برمی گیرد.

محمد آئینی در ادامه گفت: متاسفانه جمعیتی که در این بافت فرسوده و ناپایدار زندگی می کند، حدود ۲۱ میلیون نفر است که یک سوم جمعیت شهری کشور را شامل می شود. از مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده قرار گرفته اند.

این مقام مسئول تعداد واحدهای مسکونی ناپایدار در استان هرمزگان را حدود ۴۸ هزار واحد اعلام کرد که ۲۸ هزار واحد آن ها در محدوده ی شهری بندرعباس هستند.

وی همچنین در خصوص مشوق هایی که برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده است، صحبت کرده و آن ها را مثبت ارزیابی کرد. آئینی گفت: از آن جایی که مالکیت بخش زیادی از بافت فرسوده در اختیار مردم است و دولت محدوده ی اندکی در این بافت دارد، باید مسیر درستی را در جهت نوسازی آن در پیش بگیریم. چرا که مهم ترین اولویت حفظ جان مردم است. به همین دلیل باید مردم را به روش های مختلف تشویق کنیم که نوسازی را انجام بدهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: اولین بسته ی تشویقی در حوزه ی شهرداری ها رخ می دهد و مجوز صدور پروانه ساختمانی زودتر و سریع تر صادر می گردد. بر اساس ضوابط، شهرداری ها موظف هستند که حداکثر در طی ۲ هفته، پروانه ی ساختمانی برای نوسازی بافت فرسوده را صادر کنند. همچنین موظف هستند که حداقل ۵۰ درصد در صدور عوارض پروانه ساختمان تخفیف بدهند. مهم تر از آن، بسته ی جامع تشویقی شهرسازانه است که اخیرا توسط شورای شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است و از اواسط مهر به تمام استانداران کشور ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در اجلاس کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها پیگیر بودیم که چقدر از این مصوبه اجرا شده است. متاسفانه خیلی از شهرداری ها به بهانه های مختلف، این مصوبه را اجرا نکرده اند. شهرداری ها در ارائه ی مشوق های قانونی که حق مردم است، همکاری نمی کنند و از رسانه ها انتظار می رود که برای گرفتن حق مردم، مطالبه گری کنند.

وی در ادامه بسته های تشویقی شهرسازان را تشریح کرده و عنوان نمود: در این بسته ی تشویقی، شرایطی در نظر گرفته شده است که بتوان از طبقات تشویقی استفاده کرد. یا اینکه با شرایطی خاص، بتوان از تغییر کاربری جهت کاربری برای ارزش افزوده استفاده کرد. مثلا مردم می توانند از طبقه ی همکف و با توجه به شرایطی که در مصوبه آمده، به عنوان کاربری تجاری یا اداری استفاده کنند.

محمد آئینی در ادامه تاکید کرد: بسته ی تشویقی موضوعی است که می تواند بخش خصوصی و سازنده ها را ترغیب کند که با مالکینی که خودشان توان نوسازی و ساخت را ندارند، شریک شده و سرعت بیشتری به این روند نوسازی بدهند. در شهرهایی که این بسته های تشویقی ارائه شده است، می بینیم که صدور پروانه های ساختمانی افزایش پیدا کرده است. گرچه هنوز هم با نقطه ی مطلوب فاصله داریم اما این مسئله نشان می دهد که این بسته های تشویقی موثر بوده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است